Kết nối với Bộ điều khiển bằng VEXcode IQ dựa trên Web - Windows

Chỉ mất vài bước để kết nối Bộ điều khiển VEX IQ với VEXcode IQ dựa trên Web trên thiết bị Windows.

Cách kết nối Bộ điều khiển VEX IQ từ VEXcode IQ dựa trên web trên thiết bị Windows

IQ_2_Controller.png

Bậtđiều khiển bằng cách nhấn nút nguồn trên Bộ điều khiển cho đến khi đèn báo nguồn chuyển sang màu xanh lục.

Screen_Shot_2022-03-31_at_10.21.53_AM.png

Kết nối Bộ điều khiển IQ với thiết bị Windows của bạn bằng cáp USB-C.

Lưu ý:Bộ điều khiển IQ của bạn phải luôn được cắm vào thiết bị Windows trong suốt quá trình kết nối. 

Screen_Shot_2022-03-30_at_12.22.54_PM.png

Khởi chạy VEXcode IQ dựa trên web bằng cách điều hướng đến codeiq.vex.com.

Chọn biểu tượng Bộ điều khiển trên Thanh công cụ.

Screen_Shot_2022-03-30_at_12.23.40_PM.png

Chọn 'Kết nối.'

IQ_Connection_Prompt_Windows.PNG

Một hộp văn bản sẽ xuất hiện và giải thích rằng bạn nên chọn Bộ điều khiển có nhãn 'Cổng Truyền thông'. Chọn 'Tiếp tục' trên hộp văn bản để mở cửa sổ kết nối.

IQ_Select_Port_Windows.png

Chọn Bộ điều khiển IQ có nhãn 'Cổng giao tiếp', từ danh sách Bộ điều khiển có sẵn.

IQ_Connect_Windows.png

Chọn nút 'Kết nối' sau khi bạn đã chọn 'Cổng giao tiếp' ID bộ điều khiển IQ.

Screen_Shot_2022-03-30_at_12.26.02_PM.png

Sau khi Bộ điều khiển IQ được kết nối thành công, biểu tượng Bộ điều khiển sẽ chuyển sang màu xanh lục.

IQ_Không chính xác_Port_Windows.png

Nếu kết nối không thành công, một hộp văn bản khác sẽ xuất hiện nhắc bạn chọn Bộ điều khiển hiện chưa được ghép nối.


Cách ngắt kết nối Bộ điều khiển VEX IQ khỏi VEXcode IQ dựa trên web trên thiết bị Windows

Screen_Shot_2022-03-31_at_10.21.39_AM.png

Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi Bộ điều khiển IQ, hãy rút cáp USB-C khỏi thiết bị Windows hoặc Bộ điều khiển IQ.

IQ_2_Controller.png

Bạn cũng có thể ngắt kết nối Bộ điều khiển IQ khỏi VEXcode IQ dựa trên web bằng cách tắt Bộ điều khiển.

Tắt Bộ điều khiển bằng cách giữ nút nguồn cho đến khi đèn báo trên Bộ điều khiển tắt.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: