Đặt tên cho bộ não của bạn với VEX IQ (thế hệ 2)

Brain VEX IQ thế hệ thứ 2 có thể được đổi tên, giúp dễ dàng xác định Brain nào hơn. 

Screen_Shot_2022-03-07_at_10.12.53_AM.png

Khi Brain được kết nối, hãy mở menu thả xuống Brain. 

Screen_Shot_2022-03-07_at_10.15.17_AM.png

Chọn nút chỉnh sửa bên cạnh tên hiện tại của Brain.

Screen_Shot_2022-03-07_at_10.16.38_AM.png

Cập nhật tên, sau đó nhấp vào cập nhật.

Lưu ý: Dấu cách không được chấp nhận. Để phân tách các từ, hãy sử dụng dấu gạch dưới.

Screen_Shot_2022-03-07_at_10.17.24_AM.png

Bây giờ bạn sẽ thấy tên Brain được cập nhật. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: