Ghép nối Bộ điều khiển (thế hệ 2) với Brain (thế hệ 1) - IQ

Ghép nối VEX IQ Brain (thế hệ 2) với Bộ điều khiển VEX IQ (thế hệ 1)? Xem bài viết này.

VEX IQ cho phép tương thích chéo khi ghép nối IQ Brain (thế hệ 1) với Bộ điều khiển IQ (thế hệ 2). Đọc tiếp để tìm hiểu các bước ghép nối IQ Brain (thế hệ 1) với Bộ điều khiển IQ (thế hệ 2).

 

Turn_on_brain.png

Bật não lên

pressxforsettings.png

Từ màn hình chính, nhấn nút X để đi tới cài đặt

pair_controller_2.png

Đi xuống và chọn "Bộ điều khiển cặp"

IQ_2_Controller.png

Trên bộ điều khiển:

  • Giữ nút L lên và L xuống
  • Nhấn nút nguồn ở giữa hai lần, đồng thời vẫn giữ nút L
  • Đèn LED trên Bộ điều khiển sẽ chuyển từ màu xanh sang màu cam

Connectedcontrollertobrain.png

Sau vài giây, Bộ điều khiển sẽ tự động kết nối với Brain

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: