Screen_Shot_2021-11-12_at_9.36.28_AM.png

Áp phích các bộ phận tương tác cung cấp hình ảnh trực quan về tất cả các bộ phận có trong Bộ công cụ VEX IQ (thế hệ 2). Áp phích tương tác được sắp xếp thành các danh mục chính của các bộ phận: thiết bị điện tử, trục, đầu nối, chốt và chân đế, bánh xe, dầm và tấm, bánh răng, đĩa xích và xích. Áp phích các bộ phận tương tác cũng nêu tên Công cụ Ghim và các phần khác có trong Bộ công cụ. Chọn từng phần để tìm hiểu thêm và khám phá nội dung của Bộ công cụ VEX IQ (thế hệ 2).

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: