Sử dụng tính năng Tự động hoàn thành trong Dự án Python VEXcode IQ

Sử dụng tính năng Autocomplete Python trong khi tạo dự án Python trong VEXcode IQ có thể giúp tiết kiệm thời gian và ngăn ngừa lỗi khi gõ lệnh.


Cách sử dụng tính năng tự động hoàn thành của Python

Basebot__Drivetrain_2-motor__Example_Project_with_name-noTag.png

Lưu ý: Dự án này sử dụng mẫu Basebot (Hệ thống truyền động, 2 động cơ).

Bắt đầu nhập để mở menu lựa chọn.

tự động hoàn thành_d_2.png

Tên thiết bị hoặc lệnh sẽ xuất hiện trong menu lựa chọn thả xuống.

full_command_list.png

Để truy cập danh sách các lệnh có thể có bằng chức năng Tự động hoàn thành, hãy nhấn Control + Space (trên Windows, macOS và Chrome OS).

Thực hiện lựa chọn với tính năng tự động hoàn thành của Python

tự động hoàn thành_d.png

Nhấn “Enter/Return” hoặc “Tab” trên bàn phím của bạn hoặc chọn lệnh bằng con trỏ để thực hiện lựa chọn.

Lưu ý rằng với các menu lựa chọn dài hơn, bạn có thể thực hiện lựa chọn bằng một trong các tùy chọn sau:

  • Sử dụng các phím “Lên” và “Xuống” để chọn tên bạn muốn, sau đó nhấn “Tab” hoặc “Enter/Return” trên bàn phím để thực hiện lựa chọn.
  • Sử dụng con trỏ để cuộn lên và xuống trong menu Tự động hoàn thành. Sau đó thực hiện lựa chọn mong muốn.

Thêm toán tử dấu chấm để liệt kê tất cả các lệnh có sẵn cho thiết bị đó

hệ thống truyền động_commands.png

Thêm toán tử dấu chấm (dấu chấm, “.”) sẽ mở một menu mới gồm tất cả các lệnh có sẵn cho thiết bị.

Thực hiện lựa chọn bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn sau

drive_for_in_drop_down.png

Sử dụng các nút “Lên” và “Xuống” trên bàn phím của bạn để điều hướng menu rồi nhấn “Quay lại" trên máy Mac, “Enter” trên Windows hoặc Chromebook để thực hiện lựa chọn.

Chọn bằng con trỏ trên lệnh mong muốn.

Thêm thông số

Forward_reverse_parameter.png

Tham số là các tùy chọn được truyền cho lệnh giữa dấu ngoặc đơn.

inch_mm_parameter.png

Một số lệnh yêu cầu nhiều tham số. Sử dụng dấu phẩy để phân tách các tham số khác nhau trong cùng một lệnh.

chờ_True.png

Một số tham số là tùy chọn, chẳng hạn như wait=True trong ví dụ sau. Để biết thêm thông tin về các tham số, hãy xem thông tin Trợ giúp của lệnh để xác định tham số nào là cần thiết và tham số nào là tùy chọn.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: