Lưu dự án Python VEXcode IQ trên Windows

Khi làm việc với VEXcode IQ, điều quan trọng là phải hiểu cách lưu dự án trên thiết bị Windows.


Cách lưu dự án Python VEXcode IQ (Windows)

Sử dụng 'Lưu'

name_box.png

Việc lưu các dự án Python VEXcode IQ thật dễ dàng. Đầu tiên, chọn cửa sổ tên dự án.

save_VEXcode_project.png

Một cửa sổ hộp thoại Lưu sẽ mở ra.

name_driveforward.png

Đặt tên cho dự án của bạn bằng cách nhập vào cửa sổ hộp thoại Lưu trên thiết bị của bạn.

Lưu ý phần mở rộng tệp .iqpython sau tên tệp. Tất cả các tệp Python VEXcode IQ sẽ có phần mở rộng tệp này.

select_destination.png

Chọn đích đến, chẳng hạn như thư mục Tải xuống.

save_file.png

Sau đó chọn 'Lưu.'

file_in_downloads.png

Tệp sẽ lưu vào đích đã chọn trên thiết bị của bạn. Tất cả các dự án VEXcode IQ Python đều có thể được nhận dạng bằng phần mở rộng .iqpython của chúng.

driveforward_top_bar.png

Tên dự án được cập nhật sẽ hiển thị trong cửa sổ tên dự án.

tự động lưu.png

Khi một dự án được lưu, VEXcode IQ sẽ tự động lưu tất cả các thay đổi trong dự án.

save_dialog.png

Lưu ý: Bất cứ khi nào có một dự án chưa được lưu, VEXcode IQ sẽ nhắc người dùng lưu tác phẩm của mình nếu người dùng cố gắng:

  • Đóng VEXcode IQ
  • Tạo một dự án mới
  • Mở một dự án khác

Sử dụng 'Lưu dưới dạng'

file_menu.png

Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn 'Save As' từ menu Tệp để tạo bản sao của dự án dưới một tên khác hoặc ở một vị trí khác.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: