Hiệu chỉnh Bộ điều khiển - IQ (thế hệ 2)

Sử dụng VEX IQ (thế hệ 1)? Xem bài viết này.

Bước 1: Ghép nối Bộ điều khiển và Brain.

green_lights.png

Đảm bảo rằng Bộ điều khiển và Bộ não của bạn được ghép nối. Xem bài viết này để biết thông tin về cách ghép nối Bộ não và Bộ điều khiển (thế hệ 2) của bạn. 

Bước 2: Chọn Cài đặt trên Màn hình chính.

settings.calibrate.2gen.png

Xác minh rằng Bộ điều khiển đã được kết nối bằng cách nhận thấy biểu tượng được kết nối ở phía trên màn hình.
Khi Cài đặt được tô sáng, nhấn nút Kiểm tra để chọn.

Bước 3: Sau đó chọn Hiệu chỉnh.

select_calibrate.png

Nhấn nút X để điều hướng trở lại màn hình Cài đặt.

Nhấn nút trái hoặc phải cho đến khi bạn thấy tùy chọn Hiệu chỉnh và chọn tùy chọn đó bằng cách nhấn nút Kiểm tra.

Bước 4: Di chuyển cần điều khiển.

move_joysticks_in_clockwise_cirlcel.png

Di chuyển cả hai cần điều khiển theo một vòng tròn như hiển thị trên màn hình.

Bước 5: Lưu hiệu chuẩn.

you_will_see_the_green_checkmarks_and_E_up_button_will_blink_copy.png

Sau khi di chuyển cần điều khiển, bạn sẽ thấy hai dấu kiểm màu xanh lục và nút E-Up sẽ nhấp nháy trên màn hình. Nhấn nút E-Up để lưu hiệu chuẩn của bạn.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: