Sử dụng VEX IQ (thế hệ 1)? Xem bài viết này.

Các nút trên não

Trên Brain có 4 nút chính dùng để điều hướng màn hình Brain:

Screen_Shot_2021-09-16_at_4.26.34_PM.png

Nút Kiểm tra

Nút Kiểm tra được sử dụng để bật nguồn Brain cũng như chọn các lựa chọn khác nhau trên màn hình.

Screen_Shot_2021-09-16_at_4.30.40_PM.png

Nút X

Nút X dùng để tắt nguồn Brain. Nó cũng được sử dụng như nút “quay lại” để quay lại màn hình trước đó.

Screen_Shot_2021-09-16_at_4.32.32_PM.png

Các nút trái và phải

Các nút trái và phải được sử dụng để điều hướng giữa các tùy chọn khác nhau trên màn hình Brain.


Màn hình chính

home_screen_on_brain._brain_on.png

Khi Brain được bật bằng nút Kiểm tra, Màn hình chính sẽ xuất hiện và đèn báo màu xanh lục hiển thị màu xanh lục.

Screen_Shot_2021-09-16_at_5.39.47_PM.png

Bên trái là ví dụ về màn hình Brain khi được bật nguồn, với mỗi thành phần được gắn nhãn để tham khảo.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: