Sử dụng thước đo bộ phận VEX GO có thể in được

Cho dù sắp xếp các bộ phận, làm theo một bộ hướng dẫn xây dựng hay xây dựng một thiết kế tùy chỉnh, việc xác định chính xác một bộ phận có thể rất quan trọng đối với sự thành công của bạn.

Thước đo bộ phận VEX GO là một công cụ hữu ích giúp xác định các bộ phận.

Lưu ý: khi in .pdf, hãy đảm bảo đặt tỷ lệ ở mức 100%.

Bài viết này sẽ giải thích:


Sử dụng thước để xác định các bộ phận

Thước đo bộ phận VEX GO có thể được sử dụng để xác định các bộ phận trong khi sắp xếp các bộ phận hoặc làm theo một bộ hướng dẫn xây dựng. Tỷ lệ trên thước là 1:1 nên các bộ phận có thể được đặt lên trên thước một cách đơn giản.

Thước-2x6Beam.png

Đo dầm và tấm. Ví dụ được hiển thị là Beam 2x6.

  • 2 biểu thị chiều rộng là 2 đơn vị bước.
  • 6 biểu thị độ dài 6 đơn vị bước.

Ruler-.5Standoff.png

Đo lường sự bế tắc. Ví dụ hiển thị là Standoff cao độ 0,5x.

Thước-30mmRòng Rọc.png

Đo ròng rọc. Ví dụ hiển thị là Ròng rọc 30 mm.

Ruler-16ToothGear.png

Bánh răng đo. Ví dụ được hiển thị là Bánh răng 16 răng.

Ruler-12xRope.png

Dây đo. Ví dụ được hiển thị là Dây ngắn.

  • Dây ngắn có độ cao 12 lần
  • Dây dài có độ cao 24x

Thước-1x2Pin.png

Chân đo. Ví dụ hiển thị là Ghim 1x2.

Ruler-45DegreeAngleBeam.png

Đo dầm chuyên dụng. Ví dụ được hiển thị là Tia góc 45°.

Ruler-2xPitchShaft.png

Đo trục. Ví dụ hiển thị là trục bước 2x.

Ruler-RubberShaftCollar.png

Phụ kiện trục đo. Ví dụ hiển thị là một cổ trục.

Mẹo và thủ thuật: Tệp .pdf của Thước đo bộ phận VEX GO có thể được in ra trên tấm nhựa trong suốt. Điều này sẽ cho phép thước được phủ lên robot và các phép đo có thể được thực hiện bằng cách đo qua thước.

Để biết thêm về các bộ phận VEX GO, hãy xem các bài viết này từ Thư viện VEX.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: