Bước qua một dự án trong VEXcode VR bằng cách sử dụng VIQC Pitching In

Tính năng Bước dự án cung cấp cho người dùng hình ảnh quan trọng giúp người dùng khắc phục sự cố hoặc hiểu rõ hơn về quy trình của dự án. Khi một dự án được chạy, Fling the Hero Bot sẽ chạy theo hướng dẫn, nhưng có thể không chạy như người dùng dự định. Khả năng xem các khối được thực thi từng bước một giúp người dùng hình dung rõ hơn về khối nào có thể gây ra lỗi.


Cách sử dụng tính năng Bước dự án

Screen_Shot_2022-05-19_at_2.17.30_PM.png

Chọn nút bước nằm ở trên cùng bên phải của thanh công cụ VEXcode VR.

first_block.png

Sau khi được chọn, phần đánh dấu màu xanh lục sẽ xuất hiện xung quanh khối {When started} để cho biết nơi chương trình bắt đầu và sau đó ngay lập tức di chuyển để đánh dấu khối đầu tiên trong ngăn xếp. Điểm đánh dấu sẽ ở khối đầu tiên sau {When started}cho đến khi nút bước được chọn lại.

Lưu ý: phần đánh dấu sẽ ngay lập tức di chuyển qua khối [Nhận xét], vì khối [Nhận xét] không làm thay đổi dự án hoặc các khối xung quanh nó.

giây_block.png

Chọn lại nút bước để chạy khối được đánh dấu. Khi khối đã được thực thi, khối tiếp theo sẽ được đánh dấu.

Tiếp tục sử dụng nút bước để chạy qua từng khối dự án một.


Gỡ lỗi bằng tính năng Bước dự án

example_with_mistake.png

Tính năng Project Stepping làm chậm tiến độ của dự án và cung cấp phản hồi trực quan ngay lập tức. Điều này cho phép người dùng duyệt qua từng khối dự án một lần để quan sát hành vi và sửa lỗi.

Trong ví dụ này, mục đích là để Ném bóng và ghi Bóng vào khung thành cao. Tuy nhiên, bước ngoặt của dự án đang đi sai hướng và do đó Bóng sẽ không được ghi vào Bàn thắng cao.

highlight_mistake.png

error_visual.png

Chạy dự án từng bước bằng cách sử dụng tính năng Bước dự án cho đến khi phát hiện thấy lỗi.

Turn_dropdown.png

đã sửa_mistake.png

Sửa lỗi.

Sai lầm trong ví dụ này là Fling được mã hóa để rẽ trái 155 độ, tuy nhiên hướng này không đặt Fling vào góc chính xác để Máy bắn bóng bắn Bóng vào Khung thành Cao. Hướng rẽ nên được thay đổi từ trái sang phải.

cuối cùng_block.png

Screen_Shot_2021-06-22_at_3.11.30_PM.png

Sau đó chạy lại dự án từ đầu bằng tính năng Project Stepping. Lặp lại quá trình này cho đến khi dự án chạy chính xác.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: