Hướng dẫn ghi chú dành cho giáo viên phòng thí nghiệm V5 SPARK STEM

Ghi chú của giáo viên là gì?

Mỗi Phòng thí nghiệm STEM V5 đều có tài nguyên chỉ dành cho giáo viên. Mục tiêu của những tài nguyên này là giúp bạn chuẩn bị và hướng dẫn học sinh qua từng phần của Phòng thí nghiệm. Có hai loại tài nguyên dành cho giáo viên trong mỗi Phòng thí nghiệm: phần dành cho giáo viên của Phòng thí nghiệm và ghi chú của giáo viên trên các trang.

Phần giáo viên

Phần giáo viên sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về Lab và các tài nguyên để chuẩn bị cho Lab. Phần này sẽ rất hữu ích để có cái nhìn tổng quan về Phòng thí nghiệm và lên kế hoạch cho giờ học.

  • Hướng dẫn Phòng thí nghiệm STEM cung cấp thông tin tổng quan về mục đích sử dụng của từng phần trong Phòng thí nghiệm STEM.
  • Trang Xem trước phác thảo những thông tin chính như tài liệu cần thiết, mục tiêu học tập và tiêu chuẩn. Ngoài ra, còn có phần mô tả từng trang trong Lab.
  • Hướng dẫn về nhịp độ cung cấp một biểu đồ bao gồm lượng thời gian, khái niệm, cách phân phối, vật liệu cần thiết và nguồn lực.
  • Answer Key cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi trong phần Biết. Lưu ý rằng câu trả lời cũng sẽ được cung cấp trong ghi chú của giáo viên trên trang đó.
  • Phần Tìm kiếm Trợ giúp cung cấp thông tin tổng quan ngắn gọn về cách sử dụng Thư viện VEX, một thư viện gồm các bài viết hỗ trợ có thể được sử dụng để hỗ trợ cả giáo viên và học sinh trong Phòng thí nghiệm STEM.

Ghi chú của giáo viên

Ghi chú của giáo viên là những phần nội dung chỉ dành cho giáo viên có thể tìm thấy trên các trang của Phòng thí nghiệm STEM. Mục tiêu của những ghi chú dành cho giáo viên này là cung cấp các mẹo và hướng dẫn kịp thời cho từng giai đoạn của Phòng thí nghiệm để giúp bạn dạy từng trang dễ dàng hơn. Có một số loại ghi chú của giáo viên sẽ cung cấp thông tin tổng quan về nội dung, thành công của học sinh, câu hỏi thảo luận, hoạt động mở rộng và đáp án.

Có một số loại ghi chú chính của giáo viên trên các trang Phòng thí nghiệm STEM:

giáo viên_toolbox.png

Hộp công cụ dành cho giáo viên

Loại ghi chú của giáo viên này sẽ phục vụ một số mục đích. Hộp công cụ dành cho giáo viên sẽ có câu trả lời cho các câu hỏi hoặc mô tả kết quả điều tra. Họ có thể cung cấp các lựa chọn bổ sung về phương pháp giảng dạy hoặc tóm tắt nội dung trên trang. Hộp công cụ dành cho giáo viên này được dùng làm tài liệu hướng dẫn giới thiệu phần Chơi cho học sinh.

giáo viên_tips.png

Lời khuyên của giáo viên

Ghi chú dành cho giáo viên này sẽ cung cấp những lời khuyên ngắn gọn, trực tiếp, thường cung cấp trợ giúp kịp thời để giúp Phòng thí nghiệm STEM vận hành suôn sẻ nhất có thể cho học sinh.

động lực_discussion.png

Thúc đẩy thảo luận

Loại ghi chú này cung cấp các câu hỏi mà bạn có thể yêu cầu học sinh khơi dậy cuộc thảo luận và khiến học sinh suy nghĩ về các chủ đề trong Phòng thí nghiệm. Các câu trả lời hoặc các câu trả lời có thể có cũng được cung cấp để hướng dẫn.

mở rộng_your_learning.png

Mở rộng việc học của bạn

Ghi chú này sẽ cung cấp các hoạt động mở rộng có thể được giao cho sinh viên khi có thêm thời gian. Các hoạt động Mở rộng việc học của bạn cũng có thể được giao cho những học sinh hoàn thành bài tập của mình nhanh hơn những học sinh khác.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: