Lưu ý: Bài viết này hiển thị hình ảnh từ Trường toàn tập VIQRC 2023-2024. Kích thước Trường giống nhau đối với TẤT CẢ Sân chơi Kỹ năng Ảo VIQRC, trong khi các yếu tố trò chơi trên Sân sẽ khác nhau.

Sân trong Sân chơi toàn tập VIQRC trong VEXcode VR có cùng kích thước và thiết lập như Sân dành cho Trận đấu kỹ năng trực tiếp trong trò chơi Cuộc thi toàn tập VIQRC 2023-2024. Thông tin này có thể hữu ích khi tạo dự án cho VIQRC Full Volume trong VEXcode VR. 

Full_Volume_Field_copy.png


Kích thước trường

Ảnh chụp màn hình_2023-05-09_at_4.06.32_PM.png

Mỗi hình vuông màu đen đầy đủ trên Trường có kích thước 300mm x 300mm (~12 inch x 12 inch).

Ảnh chụp màn hình_2023-05-09_at_4.10.21_PM.png

Mỗi hình vuông nửa đen trên Field có kích thước 150mm x 300mm (~6 inch x 12 inch).

Ảnh chụp màn hình_2023-05-09_at_4.08.47_PM.png

Trường có 5 ô vuông toàn màu đen và dài hai nửa ô vuông. 

Tổng cộng, Trường dài 1,8m (~ 6 feet).

Ảnh chụp màn hình_2023-05-09_at_4.12.18_PM.png

Trường có 7 ô vuông toàn màu đen và rộng hai nửa ô vuông. 

Tổng cộng, Sân rộng 2,4m (~ 8 feet).


Ghi chú đo lường 

IQ_Field_Tile_Full_Square_Measurement.png

Mỗi phép đo hình vuông đầy đủ bắt đầu và kết thúc ở giữa đường màu đen trên Ô. 

IQ_Field_Tile_Partial_Square_Measurement.png

Mỗi phép đo hình vuông một phần bắt đầu từ tâm của đường màu đen và kết thúc ở mép trong của bức tường. 

Ảnh chụp màn hình_2023-05-11_at_5.17.47_PM.png

Tổng số đo Trường bắt đầu và kết thúc ở mép trong của tường.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: