Tìm chiều rộng rãnh và chiều dài cơ sở của rô-bốt của bạn

Khi định cấu hình rô-bốt không có Cảm biến con quay hồi chuyển hoặc Cảm biến quán tính, bạn sẽ cần đo chiều rộng rãnh và chiều dài cơ sở của rô-bốt. Điều này rất quan trọng để đảm bảo rằng robot của bạn quay chính xác.

thiết bị.jpg


Cách đo chiều rộng bản nhạc

track_width.jpg

Chiều rộng rãnh là khoảng cách giữa điểm giữa bánh xe bên phải của robot và điểm giữa bánh xe bên trái của robot.

Chiều rộng đường càng rộng thì bánh xe ở mỗi bên càng cần thực hiện nhiều vòng quay theo các hướng ngược nhau trên mỗi độ rẽ.


Cách đo chiều dài cơ sở

Chiều dài cơ sở.jpg

Chiều dài cơ sở là khoảng cách giữa các trục dẫn động của hai bánh dẫn động ở phía robot.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: