Chuẩn bị tải xuống một dự án trong VEXcode IQ

Dưới đây là danh sách các nhiệm vụ bạn nên thực hiện trước khi tải xuống dự án VEXcode để đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng mọi thứ trước khi sử dụng VEX IQ Brain.

Trước khi tải dự án VEXcode xuống VEX IQ Brain, hãy kiểm tra từng mục sau:

  • Tất cả các động cơ và cảm biến có được cắm vào đúng cổng không?
  • Cáp thông minh có được cắm toàn vào tất cả các động cơ và cảm biến không?
  • Brain có được bậtkhông?
  • Pin đã được sạc chưa?

VEXcode IQ có các dự án và mẫu mẫu mà bạn có thể sử dụng. Trong video hướng dẫn sau đây, hãy xem cách bạn có thể sử dụng các dự án và mẫu mẫu trong VEXcode IQ.

Chuyển tiếp (mm)

Nếu bạn đã xây dựng VEX IQ Clawbot, hãy mở dự án ví dụ "Chuyển tiếp (mm)" và tải dự án xuống VEX IQ Brain.

Dự án ví dụ về âm thanh

Nếu bạn chưa xây dựng robot, hãy mở dự án ví dụ Playing Notes và tải dự án xuống VEX IQ Brain.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: