Chi tiết triển khai kỹ thuật - Trợ giúp dự án - VR Python

VEXcode VRsử dụng phiên bản sửa đổi của thời gian chạy Python có tênPyodideđể hỗ trợ lập trình Python trong trình duyệt.

VEXcode VRhỗ trợ nhiều tính năng của thư viện Python 3.8 Standard như:

Lưu ý:Không phải tất cả các tính năng và API của Thư viện Chuẩn đều được thử nghiệm trong VEXcode VR. Một số tính năng ngôn ngữ Python tiêu chuẩn không được hỗ trợ trong VEXcode VR do tính chất của việc chạy Python trong môi trường thời gian chạy trình duyệt.

Ví dụ về sự khác biệt so với Python tiêu chuẩn:

  • Truy cập cơ sở dữ liệu và hệ thống tệp cục bộ, đa luồng, kết nối mạng, liên lạc giữa các quá trình sẽ không hoạt động.
  • Một số API tệp sẽ hoạt động (ví dụ: Tạo/Mở/Ghi) trên hệ thống tệp ảo của Trình duyệt. Nhưng những “tệp” ảo này nằm trong bộ nhớ dễ thay đổi của trình duyệt và chúng biến mất khi bạn điều hướng khỏi trang VEXcode VR.
  • nên sử dụng brain.print(...) thay vì print(...) 
  • Vì luồng Python không được hỗ trợ nên VEXcode VR hỗ trợvr_threadstùy chỉnh mô phỏng chặt chẽ các tác vụ hợp tác. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: