Cài đặt VEXcode IQ bằng Trình cài đặt MSI

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt VEXcode IQ bằng trình cài đặt MSI.

VEXcode-IQ-icon.jpg

Trình cài đặt MSI được tạo để hỗ trợ Quản trị viên CNTT triển khai trên toàn trang web. Nếu bạn không phải Quản trị viên CNTT, bạn nên cài đặt phiên bản .EXE để tránh các vấn đề được tìm thấy tại đây.

exe_version.png

Để được trợ giúp thêm khi cài đặt phiên bản .EXE của VEXcode IQ, hãy xem bài viết này.


Các bước cài đặt

 1. Nếu bạn đang sử dụng hệ thống triển khai từ xa như SCCM, bạn có thể cần cài đặt Chứng chỉ ký trình điều khiển trước khi chạy trình cài đặt trình điều khiển.
  1. Tải xuống ba tệp chứng chỉ sau:
   1. Chứng chỉ 1
   2. Chứng chỉ 2
   3. Chứng chỉ 3
  2. Chứng chỉ có thể được cài đặt bằng các lệnh sau bằng lệnh certutil của Microsoft.
   certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
   certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
   certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCert20.cer
   certutil -addstore -f -v root VEXRoboticsCert20.cer
   certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
   certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
 2. Đầu tiên, cài đặt VS 2013 Redistributable.
 3. Tiếp theo cài đặt VS 2017 Redistributable.
 4. Sau đó, tải và cài đặt phiên bản MSI của VEXcode IQ tìm thấy tại đây.
  Screen_Shot_2020-12-11_at_2.40.43_PM.png

 5. Cuối cùng, sau khi cài đặt VS 2013 Redistributable, VS 2017 Redistributable và VEXcode IQ, hãy chạy phần sau với tư cách quản trị viên với các quyền nâng cao:
  C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\IQDrivers\Console Driver Installer.exe

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: