Bước 1: Tải xuống trình cài đặt ROBTC bằng cách nhấp vào đây.

Bước 2: Xác định vị trí và chạy Trình cài đặt.

 • Chuyển sang Bước 3 nếu chạy trình cài đặt. Nếu trình cài đặt đã được tải xuống, hãy tiếp tục tại đây. 
 • Xác định vị trí tệp cài đặt ROBOTCforVEX trong thư mục Tải xuống hoặc ở vị trí thay thế nơi tệp đã được lưu.
 • Nhấp đúp chuột để bắt đầu cài đặt.

LƯU Ý: Có thể cần có quyền để bắt đầu cài đặt. 

Bước 3: Nhấp vào Tiếp theo trong Trình hướng dẫn cài đặt.

 • Nhấp vào nút “Tiếp theo” khi cửa sổ Trình hướng dẫn cài đặt bật lên.

Bước 4: Chấp nhận Thỏa thuận cấp phép.

 • Bấm vào để chấp nhận các điều khoản.
 • Nhấn Next để tiếp tục.

Bước 5: Chọn điểm đến.

 • Thay đổi nơi tệp sẽ được lưu vào thư mục đích ưa thích và nhấp vào Tiếp theo.

LƯU Ý: ROBOTC sẽ cài đặt trong thư mục Program Files của ổ C theo mặc định.

Bước 6: Chọn kiểu thiết lập.

 • Chọn Thiết lập hoàn chỉnh và nhấp vào Tiếp theo.

LƯU Ý: Người dùng nâng cao có thể chọn thiết lập Tùy chỉnh.

Bước 7: Cài đặt ROBOTC.

 • Bấm vào Cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt.

Bước 8: Cho phép trình cài đặt hoàn tất quá trình cài đặt.

LƯU Ý: Một số cửa sổ, bao gồm cả cửa sổ nhắc lệnh màu đen, sẽ bật lên trong quá trình cài đặt. 

Bước 9: Chấp nhận cài đặt Cổng Robotics VEX.

 • Nhấp vào Cài đặt trên bất kỳ lời nhắc nào yêu cầu xác nhận cài đặt Cổng Robot VEX.

Bước 10: Cho phép cài đặt phần mềm mới cho thiết bị.

 • Nhấp vào Cài đặt để cho phép VEX Robotics Inc. cài đặt phần mềm thiết bị.

Bước 11: Hoàn tất cài đặt.

 • Bấm vào Hoàn tất để đóng Trình hướng dẫn InstallShield.

Bước 12: Kiểm tra ROBOTC đã cài đặt thành công chưa.

LƯU Ý: ROBOTC phải được đưa vào danh sách các chương trình có sẵn và hai biểu tượng phím tắt sẽ hiển thị trên màn hình nền. Một phím tắt dành cho ROBOTC đồ họa, là ngôn ngữ lập trình dựa trên khối trong khi phím tắt còn lại dành cho ngôn ngữ lập trình ROBOTC dựa trên văn bản.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: