Kết nối lại bộ não IQ với máy tính bảng Android trong VEXcode IQ

Khi bạn tạm dừng VEXcode IQ bằng cách đặt máy tính bảng ở chế độ ngủ hoặc chuyển sang một ứng dụng khác trên máy tính bảng, ứng dụng đó có thể mất kết nối với VEX IQ Brain. Khi bạn tiếp tục ứng dụng bằng cách đánh thức máy tính bảng hoặc chuyển về ứng dụng VEXcode IQ, ứng dụng sẽ tự động thử kết nối lại. 

Nếu máy tính bảng Android không tự động kết nối lại trong vòng 20-30 giây với VEX IQ Brain, một trong những tình huống sau thường xảy ra: 

  • Màn hình VEXcode IQ trống
  • Bộ não VEX IQ cho rằng nó được kết nối nhưng VEXcode IQ không kết nối

Lưu ý rằng các hình ảnh trong bài viết này sử dụng Não VEX IQ (thế hệ 1), nhưng các mẹo khắc phục sự cố cũng có thể áp dụng cho Não (thế hệ 2). Để biết thông tin về cách kết nối ban đầu Bộ não IQ (thế hệ 2) với Máy tính bảng Android, hãy xem bài viết này.


Màn hình VEXcode IQ trống

Hãy thử buộc đóng VEXcode IQ và mở lại VEXcode IQ.

Sau đó khởi chạy lại VEXcode IQ.


Bộ não VEX IQ cho rằng nó được kết nối nhưng VEXcode IQ không kết nối

Nếu VEXcode IQ bị đóng hoặc tạm dừng dưới 10 giây, VEX IQ Brain có thể cho rằng nó vẫn được kết nối và chỉ báo trạng thái kết nối dữ liệu trên VEX IQ Brain sẽ cho biết có kết nối. 

Trong trường hợp này, trước tiên bạn cần đợi VEX IQ Brain nhận ra rằng nó không còn kết nối với máy tính bảng nữa, quá trình này có thể mất 10-15 giây.

Nếu VEX IQ Brain không bao giờ ngắt kết nối, hãy làm theo các bước trong Cách khắc phục sự cố iPad/Android không kết nối được với VEX IQ (thế hệ 1) Brain để giải quyết.

Tùy thuộc vào bộ não IQ của bạn, việc kết nối lại có thể mất tới 3 phút. Nếu não không thiết lập được kết nối sau 3 phút, sẽ khởi động lại não và thử lại.

Nếu không có bước nào trong số này khiến VEX IQ Brain kết nối lại, hãy thử các bước sau:

  1. Hãy thử buộc đóng VEXcode IQ và mở lại VEXcode IQ.
  2. Đóng bất kỳ và tất cả các ứng dụng khác đang chạy trước khi khởi động lại ứng dụng VEXcode IQ. 
  3. Khởi động lại ứng dụng VEXcode IQ để xem kết nối hiện có thành công hay không.

Nếu bạn gặp sự cố với kết nối Bluetooth, hãy xem bài viết Khắc phục sự cố kết nối Bluetooth.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: