Tìm hiểu lỗi tải xuống trong VEXcode IQ

Có bốn thông báo lỗi tiềm ẩn mà người dùng có thể thấy khi tải dự án xuống VEX IQ (thế hệ 1) hoặc (thế hệ 2).

Vui lòng chuyển đến phần của bài viết này với thông báo lỗi mà bạn đang thấy.


Chương trình của bạn không tải xuống được

Bạn gặp thông báo lỗi trên do Brain bị mất kết nối trong quá trình tải xuống.

Hãy kiểm tra những lý do có thể sau đây trước khi thử lại: 


Không thể truy cập máy chủ Cloud Compiler

Lỗi này sẽ xuất hiện khi VEXcode IQ không thể kết nối với máy chủ Cloud Compiler từ xa khi đang làm việc trên ChromeOS, iOS và Android.

Bạn có thể truy cập http://status.vexcode.cloud để xem Trình biên dịch đám mây hiện có đang chạy hay không.


Quá trình biên dịch đã hết thời gian chờ

Lỗi này được hiển thị khi không có phản hồi từ máy chủ Cloud Compiler. Có thể server đang gặp vấn đề về tải. Vui lòng đợi một phút và thử lại.


Lỗi biên dịch chương trình của bạn

Bạn đang nhìn thấy thông báo lỗi ở trên vì đã xảy ra lỗi không mong muốn. Vùng “Hiển thị chi tiết” sẽ cung cấp thông tin gỡ lỗi kỹ thuật có thể được sử dụng để khắc phục sự cố của bạn.

Thực hiện theo các bước sau: 

  1. Nhấp vào "Hiển thị chi tiết" trong cửa sổ thông báo lỗi.
  2. Đánh dấu và sao chép tất cả các chi tiết được hiển thị

  3. Nhấp vào nút Phản hồi ở phía trên bên phải màn hình trong VEXcode IQ và dán thông tin chi tiết vào phiếu có ghi “Tin nhắn của bạn…” 
  4. Đảm bảo rằng bạn nhấp để bao gồm dữ liệu chẩn đoán và sử dụng của mình. Nhập địa chỉ email của bạn trong trường hợp nhóm phát triển có thể cần liên hệ để biết thêm thông tin, sau đó nhấp vào "Gửi". 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: