Dự án Khối mới sẽ mở ra bất cứ khi nào bạn khởi động VEXcode IQ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể mở dự án Khối hoặc Văn bản mới sau khi VEXcode IQ đã bắt đầu.

Lưu ý: khi bắt đầu một dự án mới, một thông báo sẽ xuất hiện yêu cầu bạn lưu nếu dự án hiện tại chưa được lưu.


Mở một mẫu

template_config.png

Các mẫu có một biểu tượng đặc biệt và được sử dụng để tạo một dự án trống với cấu hình thiết bị cài sẵn.

IQ_open_example.png

Mở menu Tệp và chọn 'Mở ví dụ' để mở dự án mẫu.

Screen_Shot_2021-09-22_at_3.05.02_PM.png

Nếu sử dụng bản dựng rô-bốt tiêu chuẩn, chẳng hạn như Clawbot, thì có thể sử dụng Mẫu để bắt đầu nhanh chóng một dự án mới.

Lưu ý: Các mẫu liên quan đến bản dựng VEX IQ (thế hệ 2) sẽ có chỉ báo màu xanh lam ở phía trên bên trái của biểu tượng mẫu.


Mở một dự án trống

new_blocks_iq.png

Mở menu Tệp và chọn 'Dự án Khối mới' để mở dự án Khối mới.

new_text_IQ.png

Để mở dự án Văn bản mới, hãy mở menu Tệp và chọn 'Dự án Văn bản Mới'.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: