Bắt đầu với Bộ V5 của bạn

Có bốn Bộ công cụ VEX Robotics V5 khác nhau mà bạn có thể chọn. Để có danh sách đầy đủ tất cả các bộ phận trong bộ sản phẩm, hãy nhấp vào liên kết dành cho bộ sản phẩm được đề cập:

 •  

Chuẩn bị pin Robot V5 đã sạc để cấp nguồn cho Robot

 • Để sử dụng robot, bạn cần phải sạc pin và sẵn sàng. Tìm Pin Robot V5, Bộ sạc pin Robot V5 và Cáp pin V5. Cả ba đều được hiển thị. 
 • Thực hiện theo các bước ở bài này để sạc pin.
 • Đọc qua phần giải thích về đèn của pin ở bài viết này
  • Nếu đèn bạn nhìn thấy khác với đèn được liệt kê trong bài viết trước, hãy đọc qua bài viết này để Giải thích Lỗi Pin V5. 
 • Để biết các mẹo lập kế hoạch sạc pin, hãy đọc bài viết này
 • Thực hiện theo các bước ở bài này để kết nối pin với V5 Robot Brain. 

Chuẩn bị sẵn cáp USB để tải dự án xuống Robot

 • Để tải các dự án xuống não robot, cập nhật chương trình cơ sở và hoàn thành một số tác vụ tùy chọn khác (ví dụ: định cấu hình Cảm biến thị giác), bạn sẽ cần kết nối robot hoặc các bộ phận của robot (Bộ điều khiển, Cảm biến thị giác) vào máy tính của bạn thông qua cáp USB.  Sử dụng hình ảnh được cung cấp để so sánh và nhận biết sự khác biệt giữa Cáp USB và Cáp thông minh. 
 • Đọc bài viết này về cách nhận biết liệu bộ não có được kết nối đúng cách với VEXcode V5 hay không và liệu chương trình cơ sở của bộ não có được cập nhật hay không.
 • Thực hiện theo các bước ở bài viết này để tải dự án xuống robot qua Cáp USB. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: