Clawbot Brain - Di chuyển sang V5

Bước 1: Thu thập các bộ phận cần thiết và loại bỏ Bộ vi điều khiển dựa trên VEX ARM® Cortex®

 • Bạn sẽ cần:
  • (1) Não Robot V5 (không hiển thị)
  • (4) Miếng đệm nhựa 4,6 mm
  • (4) Vít #8-32 x 1/2” 
  • (1) Khóa lục giác 3/32”
  • (1) Cờ lê 11/32”
  • (1) đã chế tạo VEX EDR Clawbot (không hiển thị)
 • Khi bạn muốn kiểm tra Bộ não Robot V5 và hệ thống dây điện của nó, bạn cũng sẽ cần Pin Robot V5.
 • Sử dụng cờ lê và phím lục giác để tháo Bộ vi điều khiển dựa trên VEX ARM® Cortex® khỏi rô-bốt của bạn trước khi tiếp tục.

Bước 2: Định vị trí não robot V5

 • Đảm bảo có đủ không gian cho bộ não ở mặt sau phía dưới của cấu trúc tường dành cho cánh tay Clawbot. 
 • Gắn bộ não bằng cách sử dụng lỗ thứ tư và thứ bảy tính từ chân tường lên. 

Bước 3: Bảo vệ bộ não Robot V5

 • Sử dụng bốn Miếng đệm nhựa 4,6mm ở lỗ thứ tư và thứ bảy tính từ dưới lên giữa Bộ não Robot V5 và cấu trúc tường để tạo chỗ cho ốc vít và các bộ phận khác trên Clawbot.
 • Sử dụng bốn Vít #8-32 để cố định Bộ não Robot V5 vào cấu trúc của Clawbot của bạn thông qua các lỗ ren trên miếng đệm. 

Bước 4: Đi dây bộ não Robot V5

 • Nếu chưa, hãy kết nối Pin Robot V5 với bộ não và bật Bộ não Robot V5.
 • Nếu sử dụng Động cơ VEX 393, hãy sử dụng Bộ điều khiển động cơ 29 để kết nối động cơ của bạn với Bộ não robot V5 vào Cổng 3 dây có nhãn A đến H.
 • Nếu sử dụng cảm biến cũ VEX EDR, hãy kết nối chúng với Cổng 3 dây có nhãn A đến H. 
  • Nhấn vào màn hình Thông tin thiết bị và sau đó là màn hình Cổng 3 dây (có hình dấu hoa thị trong hình tam giác) để kiểm tra xem cảm biến của bạn đã được kết nối chính xác chưa.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: