Sử dụng VEX IQ (thế hệ 2)? Xem bài viết này.

Trên Brain có 4 nút chính dùng để điều hướng màn hình LCD:

Nút Kiểm tra

Nút Kiểm tra được sử dụng để bật nguồn Brain cũng như chọn các lựa chọn khác nhau trên màn hình.

Nút X

Nút X dùng để tắt nguồn Brain. Nó cũng được sử dụng như nút “quay lại” để quay lại màn hình trước đó.

  • Nhấp vào ở đây để xem bài viết “Cách bật/tắt bộ não Robot VEX IQ”.

Mũi tên lên và xuống

Mũi tên lên và xuống được sử dụng để điều hướng giữa các tùy chọn khác nhau trên màn hình LCD.

Bên trái là ví dụ về màn hình LCD khi bật nguồn. Lưu ý phần dưới cùng của màn hình hiển thị cách Chọn bằng nút Kiểm tra hoặc truy cập Cài đặt bằng nút X.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: