Hiểu thông báo lỗi trên iPad hoặc máy tính bảng Android trong VEXcode IQ (thế hệ 1)

Một trong những lỗi sau có thể xuất hiện khi kết nối không dây với VEX IQ Brain:


  • Hãy thử buộc đóng VEXcode IQ và mở lại VEXcode IQ.
  • Nếu vấn đề không được giải quyết, vui lòng để lại Phản hồi trong VEXcode IQ.

Hãy thử các bước sau để khắc phục lỗi này:

  1. Hãy thử buộc đóng VEXcode IQ và mở lại VEXcode IQ.
  2. Đóng bất kỳ và tất cả các ứng dụng khác đang chạy trước khi khởi động lại ứng dụng VEXcode IQ. 
  3. Khởi động lại ứng dụng VEXcode IQ để xem kết nối hiện có thành công hay không. 

Nếu cách đó không hiệu quả, hãy thử cách sau:

  1. Hãy thử buộc đóng VEXcode IQ và mở lại VEXcode IQ.
  2. Chuyển đổi để tắt Bluetooth trên máy tính bảng, đợi năm giây rồi bật lại để bật lại Bluetooth.
  3. Mở lại ứng dụng VEXcode IQ.

Lưu ý: Việc tạm dừng ứng dụng và Bluetooth sẽ ngắt kết nối và có thể yêu cầu lặp lại quy trình kết nối không dây.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: