Khắc phục sự cố iPad hoặc Máy tính bảng Android không kết nối được trong VEXcode IQ (thế hệ 1)

Trong VEXcode IQ, có thể máy tính bảng sẽ không phát hiện ra IQ Brain nhưng IQ Brain sẽ hiển thị kết nối (thông qua các mũi tên liền). 

Khi điều này xảy ra, bạn sẽ cần kết nối lại bằng máy tính bảng với VEX IQ Brain bằng cách thực hiện các hành động sau:

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: