Truy cập Trợ giúp trong Dự án Khối IQ VEXcode

Trợ giúp giải thích chức năng của khối để bạn có thể biết liệu nó có hữu ích cho dự án của bạn hay không.

Chọn biểu tượng Trợ giúp. Nó nằm ở trên cùng bên phải của giao diện và có dấu chấm hỏi trong đó.

Bạn sẽ thấy một màn hình trống kéo dài từ bên phải cho đến khi bạn chọn một khối để tìm hiểu.

Chọn bất kỳ khối nào bạn muốn tìm hiểu thêm.

Ẩn menu Trợ giúp khi hoàn tất bằng cách nhấn vào mũi tên phải bên cạnh biểu tượng Trợ giúp.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: