Tìm hiểu các khối chờ và không chờ trong VEXcode IQ

Khối không chờ đợi

Khối không chờ đợi có ngăn xếp tiếp tục ngay cả khi hành vi của khối chưa hoàn tất.

Khối “drive” là một ví dụ điển hình về khối không chờ. Trong ví dụ bên dưới, robot không di chuyển vì khối “lái” bắt đầu nhưng sau đó khối “dừng lái” sẽ dừng nó trước khi động cơ có thể di chuyển.

Khối không chờ rất hữu ích khi bạn muốn thực hiện nhiều hành vi cùng một lúc.

Khối chờ

Chờ khối tạm dừng phần còn lại của ngăn xếp cho đến khi hành vi của khối đó được hoàn thành.

Hầu hết các khối chờ được tìm thấy trong số các khối Chuyển động và Hệ thống truyền động.

Nếu VEX IQ Clawbot cần lấy một khối lập phương, bạn có thể sử dụng các khối chờ để robot thực hiện từng hành vi riêng lẻ.

Khối có thể chờ hoặc không chờ

VEXcode IQ cho phép người dùng thay đổi các khối chờ sau thành các khối không chờ chỉ bằng một cú nhấp chuột: “quay cho”, “quay đến vị trí”, “lái xe cho”, “rẽ cho” và “chuyển sang tiêu đề”.

Bằng cách thay đổi khối để mở móng sang không chờ và thay đổi khối nâng cánh tay sang không chờ, Clawbot sẽ lái về phía trước trong khi móng mở và lái ngược lại khi cánh tay nâng lên.

 

Cách tiếp cận lấy khối lập phương này tốt hơn trong môi trường cạnh tranh vì nó tiết kiệm thời gian.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: