Cấu hình cảm biến trong VEXcode IQ

Khi bắt đầu lập trình với VEXcode IQ, các khối Cảm biến sẽ không xuất hiện trong Hộp công cụ cho đến khi cảm biến được cấu hình.


Thêm cảm biến

VEXcode_IQ_-_dev_YNqpvnVZYT.png

Để định cấu hình cảm biến, hãy chọn biểu tượng Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị. 

VEXcode_IQ_-_dev_6QwLpuyG4p.png

Chọn thế hệ mà bạn đang làm việc cùng.

VEXcode_IQ_-_dev_v9vZZ2q9LM.png

Chọn “Thêm thiết bị”.

cảm biến.png

Chọn một cảm biến.

Lưu ý: Các cảm biến bao gồm Công tắc cản, Cảm biến khoảng cách (thế hệ 1 và thế hệ 2), Đèn LED cảm ứng và Cảm biến màu, Cảm biến thị giác, Cảm biến quang học và Cảm biến con quay hồi chuyển. Tất cả các cảm biến đều tuân theo quy trình cấu hình giống nhau.

VEXcode_IQ_-_dev_qhrOcisdvZ.png

Chọn cổng mà cảm biến được gắn vào VEX IQ Brain. Các cổng đã được cấu hình cho các thiết bị khác sẽ không khả dụng. Sau khi cổng đã được chọn, hãy chọn “Xong” để gửi thiết bị đến cấu hình hoặc “Hủy” để quay lại menu Thiết bị.

Lưu ý: Việc chọn “Hủy” sẽ hoàn tác mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với thiết bị và sẽ không nằm trong cấu hình.


Thay đổi số cổng của cảm biến

select_sensor_in_window.png

Bạn có thể thay đổi số cổng cho Cảm biến bằng cách chọn Cảm biến trong cửa sổ Thiết bị.

VEXcode_IQ_-_dev_hCvPIOaOJY.png

Chọn một cổng khác trên màn hình Chọn cổng và số cổng sẽ chuyển sang màu xanh lục. Sau đó chọn Xong để gửi thay đổi. 


Đổi tên cảm biến

VEXcode_IQ_-_dev_ED7iJYLhkl.png

Bạn cũng có thể đổi tên cảm biến bằng cách đổi tên trong hộp văn bản ở đầu màn hình Chọn cổng. Nếu bạn chọn tên không hợp lệ, hộp văn bản sẽ tô sáng màu đỏ để biểu thị. Sau đó chọn Xong để gửi các thay đổi của thiết bị tới cấu hình. 

VEXcode_IQ_-_dev_2pSfUGzH5G.png

Nếu bạn thay đổi tên của cảm biến đã được sử dụng trong dự án của mình, bạn sẽ cần cập nhật tên cảm biến trong Khối thành tên mới bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống.


Xóa cảm biến

VEXcode_IQ_-_dev_ziKlQ8drYn.png

Các cảm biến cũng có thể bị xóa bằng cách chọn tùy chọn “Xóa” ở cuối màn hình Chọn cổng.

Lưu ý:Nếu bạn xóa một cảm biến đã được sử dụng trong dự án của mình, dự án của bạn sẽ không hoạt động cho đến khi bạn xóa các khối đang sử dụng cảm biến đã xóa.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: