Định cấu hình Bộ điều khiển IQ mặc định trong VEXcode IQ (thế hệ 1)

Bài viết này đã được lưu trữ. Xem bài viết cập nhật tại đây.

Khi bắt đầu lập trình với VEXcode IQ, các khối Bộ điều khiển sẽ không xuất hiện trong Hộp công cụ cho đến khi Bộ điều khiển được cấu hình.

  • Bạn chỉ có thể định cấu hình một Bộ điều khiển cho mỗi dự án.
  • Mẫu IQ Clawbot (hệ thống truyền động) được sử dụng cho cấu hình Bộ điều khiển sau đây.
  • Nếu bạn đã định cấu hình Bộ điều khiển, bạn phải kết nối Bộ điều khiển với VEX IQ Robot Brain để dự án của bạn chạy.


Dưới đây là các tùy chọn khác nhau khi định cấu hình Bộ điều khiển:

  • Thêm bộ điều khiển
  • Thay đổi nút trái và phải của bộ điều khiển
  • Thay đổi cần điều khiển của bộ điều khiển
  • Thay đổi nút E và F của bộ điều khiển
  • Chuyển hướng của các nút trên bộ điều khiển
  • Xóa bộ điều khiển

Thêm bộ điều khiển

VEXcode_IQ_-_dev_YNqpvnVZYT.png

Để định cấu hình Bộ điều khiển, hãy chọn nút Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị. 

VEXcode_IQ_-_dev_FwEKUkelRY.png

Chọn thế hệ mà bạn đang làm việc cùng.

VEXcode_IQ_-_dev_BpdsraKihq.png

Chọn “Thêm thiết bị”.

VEXcode_IQ_-_dev_HfPEEHChrL.png

Chọn "Bộ điều khiển".

VEXcode_IQ_-_dev_nTHQUbZ2J4.png

Nếu bạn muốn lập trình Bộ điều khiển bằng VEXcode IQ, hãy chọn “Xong” để hoàn tất cấu hình hoặc “Hủy” để quay lại menu Thiết bị.

Lưu ý: Nếu bạn muốn định cấu hình Bộ điều khiển để sử dụng mà không cần lập trình, hãy xem các tùy chọn bổ sung bên dưới.


Thay đổi nút trái và phải của bộ điều khiển

VEXcode_IQ_-_dev_iUzQKk9bDC.png

Bạn có thể thay đổi các động cơ mà nút Trái và Phải điều khiển bằng cách chọn các nút để chuyển qua các động cơ cho đến khi động cơ mong muốn được hiển thị.

Lưu ý: Động cơ phải được cấu hình trước khi gán hành động cho các nút.


Thay đổi cần điều khiển của bộ điều khiển

VEXcode_IQ_-_dev_bHhZvY9flZ.png

Bạn có thể thay đổi chế độ lái của robot bằng cách chọn Cần điều khiển để chuyển qua các chế độ cho đến khi chế độ mong muốn được hiển thị. Bốn chế độ là: Arcade trái, Arcade phải, Arcade chia đôi, Tank. 

Lưu ý: Hệ thống truyền động phải được cấu hình trước khi chỉ định chế độ truyền động.

Thay đổi nút E và F của bộ điều khiển

VEXcode_IQ_-_dev_CL7VslhGW2.png

Bạn có thể thay đổi động cơ mà nút E và F điều khiển bằng cách chọn các nút để chuyển qua các động cơ cho đến khi động cơ mong muốn được hiển thị.

Lưu ý: Động cơ phải được cấu hình trước khi gán hành động cho các nút.


Chuyển hướng của các nút trên bộ điều khiển

VEXcode_IQ_-_dev_bzTcmMqBMW.png

Màn hình Tùy chọn cũng cho phép mũi tên hoán đổi chuyển đổi các nút điều khiển từng hướng của động cơ.


Xóa bộ điều khiển

VEXcode_IQ_-_dev_tmOKvfLKwB.png

Bộ điều khiển cũng có thể bị xóa bằng cách chọn tùy chọn “Xóa” ở cuối màn hình.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: