Robot Radio - Di chuyển sang V5

Bước 1: Thu thập các bộ phận bạn cần

  • Tập hợp hai Ốc vít 8-32 x 0,500" và một Chìa khóa lục giác 3/32".

Bước 2: Cố định Radio Robot V5 và nối dây

  • Sử dụng hai ốc vít để gắn và cố định Radio Robot V5 vào đầu giá đỡ cánh tay.
  • Sử dụng Cáp thông minh để kết nối Đài phát thanh Robot V5 với Cổng 21 trên Bộ não Robot V5 của bạn.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: