Robot Radio - Chuyển sang V5

Bước 1: Thu thập các bộ phận bạn sẽ cần

  • Tập hợp hai Vít 8-32 x 0,500" và một Khóa lục giác 3/32".

Bước 2: Cố định Radio Robot V5 và nối dây cho nó

  • Sử dụng hai vít để gắn và cố định Đài phát thanh rô-bốt V5 vào phần trên cùng của giá đỡ cánh tay.
  • Sử dụng Cáp thông minh để kết nối Radio Robot V5 với Cổng 21 trên Bộ não Robot V5 của bạn.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: