Màu sắc của đèn LED của Brain cho biết trạng thái của Brain, Pin Robot VEX IQ và Liên kết vô tuyến VEX IQ.

Màu đèn LED   Trạng thái

Màu xanh đậm Brain ON - Robot đủ pin - KHÔNG có Radio Link (tìm kiếm).

Nhấp nháy màu xanh lá cây Brain ON - Robot Mức pin đủ - với Radio Link tốt. 

Màu đỏ đặc Mức pin Robot thấp - không có liên kết vô tuyến

Nhấp nháy màu đỏ Mức pin Robot thấp - với Liên kết vô tuyến tốt

Lưu ý: Tùy thuộc vào mức độ tải của pin, nếu pin rơi vào vùng màu đỏ, đèn LED sẽ giữ nguyên màu đó cho đến khi tắt nguồn, tuy nhiên Màn hình LCD Robot Brain sẽ luôn hiển thị mức điện áp hiện tại.

Nhấp vào một trong các liên kết sau để được hướng dẫn thêm:

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: