Màu đèn LED của Brain cho biết trạng thái của Brain, Pin Robot VEX IQ và Liên kết vô tuyến VEX IQ.

màu LED   Trạng thái

Màu xanh đặc Brain ON - Mức pin của Robot đủ - KHÔNG CÓ Liên kết vô tuyến (tìm kiếm).

nhấp nháy màu xanh lá cây Brain ON - Mức pin của Robot đủ - với Radio Link tốt.

Màu đỏ đặc Mức pin của Robot thấp - không có kết nối vô tuyến

nhấp nháy màu đỏ Mức pin của Robot thấp - với Liên kết vô tuyến tốt

Lưu ý: Tùy thuộc vào mức tải của pin, nếu pin rơi vào vùng màu đỏ, đèn LED sẽ duy trì màu đó cho đến khi tắt nguồn, nhưng Màn hình LCD Robot Brain sẽ luôn hiển thị mức điện áp hiện tại.

Nhấp vào một trong các liên kết này để được hướng dẫn thêm:

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: