Lắp và đấu dây pin V5

Thu thập tất cả các bộ phận cần thiết

Bạn sẽ cần:

  • (1) Pin Robot V5 (không hiển thị)
  • (1) Cáp pin Robot V5 (không hiển thị)
  • (2) Kẹp pin V5
  • (4) Vít #8-32 x 1/2"
  • (4) #8-32 Hạt Keps
  • (1) Khóa lục giác 3-32" 

Khi muốn nối dây pin, bạn cũng sẽ cần gắn Bộ não Robot V5 vào robot của mình. >

Gắn kẹp pin V5

Gắn hai Kẹp pin V5 bên dưới phần sau của đế robot của bạn.

Cố định Pin V5 vào kẹp

Nhấn pin vào các kẹp cho đến khi bạn nghe và cảm thấy pin khớp vào vị trí.

Kết nối pin Robot V5

Đấu dây pin vào Bộ não Robot V5 bằng cáp pin. 

Đảm bảo lắp đúng các đầu nối của cáp pin để chúng khớp vào vị trí.

Để biết hướng dẫn chi tiết hơn về cách lắp và nối dây pin, hãy xem Hướng dẫn xây dựng ClawbotV5.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: