Thu thập tất cả các bộ phận cần thiết

Bạn sẽ cần:

  • (1) Pin Robot V5 (không hiển thị)
  • (1) Cáp Pin Robot V5 (không hiển thị)
  • (2) Kẹp Pin V5
  • (4) Vít #8-32 x 1/2"
  • (4) #8-32 Quả óc chó
  • (1) Chìa lục giác 3-32"

Khi bạn muốn đấu dây pin, bạn cũng sẽ cần Bộ não rô-bốt V5 được gắn vào rô-bốt của mình. >

Gắn kẹp pin V5

Gắn hai Kẹp pin V5 bên dưới phần sau của đế robot của bạn.

Cố định Pin V5 vào kẹp

Nhấn pin vào các kẹp cho đến khi bạn nghe thấy và cảm thấy nó khớp vào vị trí.

Kết nối Pin Robot V5

Đấu dây pin vào V5 Robot Brain bằng cáp pin.

Đảm bảo cắm đúng các đầu nối của cáp pin để chúng ăn khớp vào vị trí.

Để biết hướng dẫn chi tiết hơn về cách lắp và nối dây pin, hãy xem Hướng dẫn xây dựng Clawbot V5.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: