Lưu ý: Hình ảnh trong bài viết này hiển thị Bộ điều khiển VEX IQ (thế hệ 1), hãy làm theo các bước tương tự để lắp pin vào Bộ điều khiển VEX IQ (thế hệ thứ 2).

 1. Chuẩn bị sẵn những thứ sau đây để lắp đặt Pin của Bộ điều khiển:
  • Bộ điều khiển VEX IQ
  • Pin điều khiển VEX IQ
  • tua vít Phillips
 •  

 1. Mở cửa Pin Bộ điều khiển.
  • Sử dụng tuốc nơ vít Phillips để nới lỏng vít và tháo nắp pin.

Lưu ý: Bộ điều khiển VEX IQ (thế hệ 2) có 2 vít.

 

 1. Đặt pin bên trong Bộ điều khiển.
  • Giữ mặt in của Pin Bộ điều khiển ngửa lên và căn chỉnh các điểm đánh dấu âm (-) và dương (+) với các điểm đánh dấu bên trong Bộ điều khiển.
  • Trượt pin vào Bộ điều khiển trong khi giữ nó bên dưới mấu nhựa ở bên phải gần các điểm đánh dấu dương và âm.

 

 1. Thay cửa Pin Bộ điều khiển.
  • Lắp lại cửa pin và vặn lại vào vị trí.

 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: