Lưu ý: Hình ảnh trong bài viết này hiển thị Bộ điều khiển VEX IQ (thế hệ 1), hãy làm theo các bước tương tự để lắp pin vào Bộ điều khiển VEX IQ (thế hệ 2).

 1. Chuẩn bị sẵn những thứ sau để lắp Pin Bộ điều khiển:
  • Bộ điều khiển IQ VEX
  • Pin điều khiển VEX IQ
  • tua vít Phillips
 •  

 1. Mở cửa Pin điều khiển.
  • Sử dụng tuốc nơ vít Phillips để nới lỏng vít và tháo cửa pin.

Lưu ý: Bộ điều khiển VEX IQ (thế hệ 2) có 2 ốc vít. 

 

 1. Đặt pin vào bên trong Bộ điều khiển.
  • Giữ mặt in của Pin Bộ điều khiển hướng lên trên và căn chỉnh các điểm âm (-) và dương (+) với các điểm đánh dấu bên trong Bộ điều khiển.
  • Trượt pin vào Bộ điều khiển trong khi vẫn giữ pin bên dưới tab nhựa ở bên phải gần các điểm dương và âm.

 

 1. Thay thế cửa Pin điều khiển.
  • Lắp lại cửa pin và vặn nó lại vào vị trí.

 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: