Cài đặt và gỡ bỏ Radio điều khiển VEX IQ (thế hệ 1)

Bước 1: Thu thập các thành phần cần thiết.

Thu thập các mục sau đây:

  • Bộ điều khiển VEX IQ
  • 1 Đài phát thanh VEX IQ
  • tua vít Phillips

LƯU Ý: Chương trình cơ sở của Bộ điều khiển phải được cập nhật lên phiên bản mới nhất để Radio hoạt động bình thường. Nhấp vào tại đây để biết quy trình cập nhật chương trình cơ sở.

LƯU Ý: Loại Radio nào được sử dụng không quan trọng miễn là Radio trong Bộ điều khiển là loại giống nhau nhập làm Radio trong VEX IQ Robot Brain. Bộ đàm phù hợp là cần thiết để kết nối không dây thích hợp. Nhấp vào tại đây để biết thêm thông tin về VEX IQ Radio.

Bước 2: Lắp Radio vào Bộ điều khiển.

Trượt Radio vào ổ cắm Radio. Định hướng Radio sao cho logo VEX hướng về phía trên cùng của Bộ điều khiển. Nhấn mạnh cho đến khi nó khớp hoàn toàn vào vị trí.

LƯU Ý: Nếu tháo Radio thường xuyên, tốt hơn là nên tháo cửa Pin của Bộ điều khiển trước khi lắp Radio để tránh làm căng chốt giữ nhựa.

LƯU Ý: Bộ điều khiển sẽ hỗ trợ bất kỳ loại nào trong ba loại Radio.


Bước 3: Tháo Radio ra khỏi Bộ điều khiển.

Tháo cửa Pin của Bộ điều khiển bằng tuốc nơ vít đầu Phillips trước khi cố gắng tháo Radio.

Kéo mạnh Radio để tháo nó sau khi cửa Pin của Bộ điều khiển đã được tháo ra.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: