VEXosUtility-icon-white.png

Tất cả các Thiết bị thông minh VEX IQ (Bộ não rô-bốt, Bộ điều khiển, Động cơ thông minh và cảm biến) đều chứa bộ xử lý bên trong của riêng chúng và chạy phần mềm đặc biệt. Phần mềm này là VEX IQ Firmware và được gọi là VEXos.

cam_icon.jpg

Nếu màu biểu tượng Brain trên VEXcode IQ Toolbar có màu cam khi IQ Brain được bật nguồn và kết nối với thiết bị của bạn, thì bạn sẽ cần cập nhật chương trình cơ sở của mình.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống VEXos, chương trình cơ sở VEX IQ (VEXos) và cách nó hoạt động với VEXcode IQ cũng như cách sử dụng VEXos để cập nhật VEX IQ, hãy xem bài viết này từ Thư viện VEX.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: