Kết nối cáp pin V5 với pin Robot V5.

Kết nối đầu nối hình chữ nhật của cáp pin với đế pin. 

Đảm bảo rằng kẹp trên đầu nối được đặt đúng vị trí. Hình trên là mặt sau của pin. 

Kết nối cáp pin V5 với bộ não robot V5.

Sau đó kết nối đầu nối hình chữ nhật còn lại với não.

Một lần nữa, hãy đảm bảo rằng kẹp trên đầu nối được đặt đúng vị trí. 

Nếu não không tự động bật nguồn thì hãy nhấn và giữ nút Nguồn cho đến khi màn hình Home hiển thị.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: