Ghép nối Bộ điều khiển (thế hệ 1) với Brain (thế hệ 1) - IQ

Sử dụng VEX IQ (thế hệ 2)? Xem bài viết này.

Bước 1: Tập hợp các thành phần cần thiết.

Tập hợp các mục sau:

  • Bộ điều khiển VEX IQ có gắn đài VEX IQ
  • Cáp buộc
  • Bộ não VEX IQ với Pin Robot VEX IQ đã được sạc và với Đài VEX IQ phù hợp với Bộ điều khiển

LƯU Ý: Các bộ đàm được hiển thị là một trong số nhiều loại. Nhấp vào ở đây để đọc về ba loại Radio.

LƯU Ý: Đảm bảo rằng Bộ đàm đã được lắp vào Bộ điều khiển và Bộ não:

  • Nhấp vào ở đây để xem bài viết “Cách cài đặt và gỡ bỏ Đài điều khiển VEX IQ”.
  • Nhấp vào ở đây để xem bài viết “Cách cài đặt và gỡ bỏ đài phát thanh não robot VEX IQ”.

Bước 2: Kết nối thiết bị.

Đảm bảo cả hai thiết bị đều tắt nguồn trước khi kết nối.

Kết nối Bộ điều khiển với Brain bằng cáp nối. 

Bước 3: Kiểm tra kết nối Tethered.

Bấm vào nút Kiểm tra để bật Brain.

Kiểm tra xem Bộ điều khiển đã được kết nối hay chưa bằng cách xem biểu tượng kết nối dây buộc ở phía trên bên phải màn hình bên cạnh biểu tượng pin.

Bước 4: Kiểm tra kết nối không dây.

Ngắt kết nối Bộ điều khiển khỏi Bộ não bằng cách tháo dây buộc. 

Kiểm tra xem Bộ điều khiển có được kết nối không dây với Brain hay không bằng cách xem biểu tượng kết nối không dây ở phía trên bên phải màn hình bên cạnh biểu tượng pin. Nếu Bộ não và Bộ điều khiển không được liên kết, hãy tắt cả hai và lặp lại quy trình.

LƯU Ý: Khi được kết nối không dây, đèn LED của Brain và đèn LED Nguồn/Liên kết của Bộ điều khiển đều sẽ nhấp nháy.

LƯU Ý: Nếu biểu tượng ở phía trên bên phải màn hình không giống như biểu tượng hiển thị, hãy nhấp vào ở đây để xem bài viết “Tìm hiểu các biểu tượng kết nối của bộ não robot VEX IQ”.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: