Giải thích lỗi và đèn pin V5

Đèn chỉ báo LED trên Pin V5 có thể cung cấp cho bạn thông tin về trạng thái sạc và cho bạn biết nếu có vấn đề với Pin. Đèn chỉ báo phát sáng màu xanh lục để hiển thị trạng thái sạc và phát sáng hoặc nhấp nháy màu đỏ để cảnh báo bạn rằng Sạc pin không thành công hoặc Pin không hoạt động. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách giải đèn Pin V5 và các lỗi.

Giải thích đèn báo pin trong khi sạc

01_-_Interpret_the_battery_indicator_lights_while_chargeing.png

Tham khảo hình ảnh bên trái. Có một mô tả được viết bên cạnh mỗi đèn nhấp nháy màu xanh lục giải thích các giai đoạn sạc pin.

LƯU Ý:  Khi quá trình sạc diễn ra, số lượng đèn nhấp nháy màu xanh lục sẽ tăng lên. Khi pin được sạc đầy, cả bốn đèn sẽ sáng trong một thời gian ngắn rồi tắt. Tất cả bốn đèn LED màu xanh lục sẽ nhấp nháy 5 giây một lần khi pin được sạc trong khi vẫn kết nối với bộ sạc.

Giải thích đèn báo pin khi xả

02_-_Interpret_the_battery_indicator_lights_when_it_is_discharged.png

Nhấn vào nút đo pin hình tròn, màu đen để xem mức sạc của pin.

Tham khảo hình ảnh bên trái. Có một mô tả được viết bên cạnh mỗi đèn nhấp nháy màu xanh lục giải thích các giai đoạn sạc pin khi nó được xả.


Cách diễn giải lỗi pin V5

Giải quyết lỗi khi đèn LED nhấp nháy màu đỏ ở vị trí thứ tư

03_-_Resolve_the_error_when_a_red_flashing_LED_is_in_the_fourth_position.png

Sạc pin càng sớm càng tốt nếu đèn LED màu đỏ nhấp nháy năm lần mỗi giây. Điều này chỉ ra rằng pin cực kỳ yếu.

LƯU Ý: Nếu bộ sạc được kết nối trong khi đèn LED nhấp nháy, nó sẽ tiếp tục nhấp nháy cho đến khi điện áp bên trong tăng lên trên mức tới hạn và pin được coi là ổn định trở lại.

Sửa lỗi khi đèn LED nhấp nháy ở vị trí thứ ba và thứ tư

04_-_Correct_the_error_when_the_flashing_LEDs_are_in_the_third_and_fourth_positions.png

Lưu ý đèn LED màu đỏ và xanh lục nhấp nháy nhanh (đối với vexos 1.0.3 trở lên). Điều này cho biết lỗi quá áp.

Cho phép pin giảm xuống dưới ngưỡng được xác định trước và lỗi sẽ biến mất.

Kết nối lại pin với bộ sạc để xác minh rằng lỗi đã được xóa.

Nhận biết lỗi khi đèn LED nhấp nháy là dấu hiệu của một tế bào xấu

05_-_Recognize_the_error_when_the_flashing_LEDs_are_indicative_of_a_bad_cell.png

Hiểu khi pin hiển thị đèn LED màu đỏ với bất kỳ đèn LED màu xanh lục nào nhấp nháy nhanh (một lần mỗi giây), lỗi tế bào bên trong đã được phát hiện và pin về cơ bản đã chết.

LƯU Ý: Mẫu đèn LED này cho biết rằng pin có ít nhất một ô bị hỏng. Đó là khuyến khích để thay thế pin.

Hiểu lỗi khi đèn LED nhấp nháy màu đỏ ở vị trí thứ tư

06_-_Hiểu_the_error_when_a_red_flashing_LED_is_in_the_fourth_position.png

Ngắt kết nối bộ sạc để xóa lỗi nếu đèn LED đỏ nhấp nháy chậm xảy ra một lần mỗi giây.

Phân biệt đèn nháy nhanh và nháy chậm ở vị trí thứ nhất và thứ tư

07_-_Distinguish_the_fast_and_slow_flash_in_the_first_and_fourth_positions.png

Kết nối pin với V5 Brain có phần sụn hợp lệ nếu đèn LED màu đỏ và xanh lục ở vị trí thứ nhất và thứ tư trong khi luân phiên nhấp nháy nhanh. Điều này cho biết pin đang ở chế độ tải phần sụn.

Giải quyết lỗi khi tất cả các đèn LED nhấp nháy

08_-_Resolve_the_error_when_all_LEDs_are_flashing.png

Xác định xem tất cả các đèn LED màu đỏ và xanh lục có nhấp nháy rất nhanh không. Nếu điều này xảy ra và bộ sạc được kết nối, điều này cho biết pin đang ở chế độ tải khởi động phần sụn.

Ngắt kết nối bộ sạc để cho phép cập nhật chương trình cơ sở để cho phép tất cả các đèn LED tắt, sau đó kết nối với bộ não V5.

Giải quyết lỗi khi không có đèn LED nào sáng lên

09_-_Resolve_the_error_when_no_LEDs_are_lighting_up-p1.png

Kết nối pin với bộ sạc và đợi một giờ trước khi ngắt kết nối.

Nếu đèn không bật trong quá trình sạc cũng như không sáng sau khi nhấn nút trên pin, hãy sử dụng kẹp giấy hoặc vật có kích thước tương tự và nhấn nút đặt lại trên pin như hình bên dưới.

10_-_Resolve_the_error_when_no_LEDs_are_lighting_up-p2.png

Kết nối lại pin với bộ sạc và đợi một giờ trước khi ngắt kết nối.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, tức là pin bị lỗi và bạn nên gửi email cho bộ phận Hỗ trợ của VEX theo địa chỉ support@vex.com.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: