Chạy xe tăng với bộ điều khiển V5

Bật nguồn Bộ điều khiển V5 của bạn

Nhấn nút Nguồn hình vuông ở giữa bộ điều khiển để bật.

Thiết lập Kiểm soát Trình điều khiển

Sử dụng các nút Mũi tên để tô sáng biểu tượng của chương trình Driver Control (được đánh dấu trong hình).

Sau đó nhấn nút A để chọn Drive.

Nhấn nút A lần nữa để chọn Chạy.

Nhấn nút B để quay lại menu trước đó nếu cần.

Sử dụng cần điều khiển để vận hành tàu truyền động

  • Để robot tiến về phía trước, hãy đẩy cả hai cần điều khiển lên.
  • Để làm cho robot lùi lại, hãy ấn cả hai cần điều khiển xuống.
  • Để làm cho robot rẽ trái, đẩy cần gạt bên phải lên và đẩy cần gạt bên trái xuống.
  • Để làm cho robot rẽ phải, đẩy cần bên trái lên và cần đẩy bên phải xuống.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: