Chạy Tank Drive với Bộ điều khiển V5

Bật nguồn Bộ điều khiển V5 của bạn

Nhấn nút Nguồn hình vuông ở giữa bộ điều khiển để bật.

Thiết lập điều khiển trình điều khiển

Sử dụng các nút Mũi tên để tô sáng biểu tượng của chương trình Driver Control (được tô sáng trong hình ảnh).

Sau đó nhấn nút A để chọn Drive.

Nhấn lại nút A để chọn Chạy.

Nhấn nút B để quay lại menu trước đó, nếu cần.

Sử dụng cần điều khiển để vận hành Drive Train

  • Để làm cho rô-bốt tiến lên, hãy đẩy cả hai cần điều khiển lên.
  • Để làm cho rô-bốt lùi lại, hãy ấn cả hai cần điều khiển xuống.
  • Để rô-bốt rẽ trái, hãy đẩy cần bên phải lên và cần bên trái xuống.
  • Để rô-bốt rẽ phải, đẩy thanh bên trái lên và thanh bên phải xuống.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: