Hướng dẫn cài đặt VS Code cho IQ (thế hệ 2) trên thiết bị macOS

Visual Studio Code (VS Code) là trình chỉnh sửa mã miễn phí chạy trên hệ điều hành Windows, macOS và Linux. Bài viết này là tổng quan về cách cài đặt Visual Studio Code và VEX Visual Studio Code Extension cho macOS.

Cài đặt mã VS

hình ảnh4.png

Mở trình duyệt internet và điều hướng đến https://code.visualstudio.com/, trang chủ của Trang web VS Code. Chọn nút “Download for Mac Universal” để bắt đầu tải ứng dụng VS Code cho macOS. Đợi quá trình tải xuống hoàn tất.

hình ảnh15.png

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy mở Finder bằng cách chọn biểu tượng Finder trong Dock.

hình ảnh5.png

Tìm tệp VSCode-darwin-universal.zip trong thư mục Tải xuống bằng cách chọn Tải xuống trong thanh bên Mục ưa thích.

hình ảnh7.png

Nhấp đúp vào tệp VSCode-darwin-universal.zip để giải nén nội dung lưu trữ nếu nó chưa được tự động giải nén. Ứng dụng Visual Studio Code sẽ xuất hiện trong thư mục Tải xuống.

hình ảnh16.png

Chọn và kéo ứng dụng Visual Studio Code vào thư mục Ứng dụng.

hình ảnh3.png

Chọn biểu tượng Launchpad trong Dock.

hình ảnh18.png

Nhấp vào biểu tượng Visual Studio Code để khởi chạy Visual Studio Code.

hình ảnh11.png

Mã VS được cài đặt và khởi chạy trên máy tính.

Để biết thông tin hữu ích về cách cài đặt VS Code cho macOS, vui lòng xem bài viết Visual Studio Code trên macOS, trên Trang web VS Code.

Cài đặt tiện ích mở rộng VEX, tiện ích mở rộng C/C++ và tiện ích mở rộng Python

Để phát triển phần mềm sử dụng nền tảng VEX trong VS Code, chúng ta cần cài đặt VEX Extension, hỗ trợ ngôn ngữ lập trình C/C++ và Python. Để bật Intellisense/Linting cho cả C/C++ và Python, cần phải cài đặt Tiện ích mở rộng C/C++ và Tiện ích mở rộng Python. Tiện ích mở rộng mã VEX VS sẽ tự động thiết lập các dự án VEX để hoạt động với các tiện ích mở rộng này.

hình ảnh19.png

Chọn biểu tượng Tiện ích mở rộng trong Thanh hoạt động mã VS.

hình ảnh14.png

Nhập “VEX Robotics” vào Thanh tìm kiếm. Tiện ích mở rộng VEX Robotics sẽ xuất hiện trong Thanh bên bên dưới. Chọn nút Cài đặt bên cạnh VEX Robotics Extension để bắt đầu cài đặt. Đợi quá trình cài đặt kết thúc.

hình ảnh18.png

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, nút Cài đặt sẽ được thay thế bằng nút Quản lý thiết bị, cả Tiện ích mở rộng VEX Robotics và Tiện ích mở rộng phản hồi VEX Robotics sẽ được cài đặt và biểu tượng VEX sẽ xuất hiện trong Thanh hoạt động mã VS.

hình ảnh16.png

Nhập “C/C++” vào Thanh tìm kiếm. Tiện ích mở rộng Microsoft C/C++ sẽ xuất hiện trong Thanh bên bên dưới. Chọn nút Cài đặt bên cạnh Tiện ích mở rộng C/C++ của Microsoft để bắt đầu cài đặt. Đợi quá trình cài đặt kết thúc.

hình ảnh1.png

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, nút Cài đặt sẽ được thay thế bằng nút Quản lý Gear.

hình ảnh10.png

Nhập “Python” vào Thanh tìm kiếm. Tiện ích mở rộng Microsoft Python sẽ xuất hiện trong Thanh bên bên dưới. Chọn nút Cài đặt bên cạnh Tiện ích mở rộng Python của Microsoft để bắt đầu cài đặt. Đợi quá trình cài đặt kết thúc.

hình ảnh15.png

Sau khi cài đặt hoàn tất, nút Cài đặt sẽ được thay thế bằng nút Quản lý Gear

Tiện ích mở rộng VEX, Tiện ích mở rộng phản hồi Robotics VEX, Tiện ích mở rộng C/C++ và Tiện ích mở rộng Python đã được cài đặt và có thể được tìm thấy trong danh mục 'CÀI ĐẶT' trong Thanh bên. Để biết thông tin hữu ích về cách tìm, cài đặt và quản lý các tiện ích mở rộng VS Code từ Visual Studio Code Marketplace, , vui lòng xem bài viết này trên Trang web VS Code.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: