Hướng dẫn cài đặt VS Code cho IQ (thế hệ 2) trên Thiết bị Windows

Visual Studio Code (VS Code) là trình chỉnh sửa mã miễn phí chạy trên hệ điều hành Windows, macOS và Linux. Bài viết này là tổng quan về cách cài đặt Visual Studio Code và VEX Visual Studio Code Extension cho Windows.

Cài đặt mã VS

hình ảnh17.png

Mở trình duyệt internet và điều hướng đến https://code.visualstudio.com/, trang chủ của Trang web VS Code. Chọn nút 'Tải xuống cho Windows' để bắt đầu tải xuống trình cài đặt VS Code cho Windows. Đợi quá trình tải xuống hoàn tất.

hình ảnh9.png

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy mở File Explorer bằng cách chọn biểu tượng File Explorer trên thanh tác vụ hoặc bằng cách nhập “File Explorer” vào thanh Tìm kiếm của Windows và chọn Ứng dụng File Explorer hoặc bằng cách nhấn phím logo Windows + E trên bàn phím.

hình ảnh7.png

Tìm trình cài đặt VS Code trong thư mục Tải xuống bằng cách chọn 'Tải xuống' trong Truy cập nhanh. Chọn tệp trình cài đặt VS Code để bắt đầu cài đặt.

hình ảnh12.png

Chấp nhận Thỏa thuận cấp phép và chọn 'Tiếp theo.'

hình ảnh21.png

Thiết lập vị trí cài đặt cho Visual Studio Code trên máy tính. Chấp nhận vị trí cài đặt mặc định bằng cách chọn 'Tiếp theo.'

hình ảnh20.png

Tạo thư mục menu bắt đầu cho Visual Studio Code. Chấp nhận cài đặt mặc định bằng cách chọn 'Tiếp theo.'

hình ảnh6.png

Cấu hình cài đặt. Chọn các tác vụ bổ sung cần thực hiện trong khi cài đặt VS Code và chọn 'Tiếp theo.'

hình ảnh11.png

Xác nhận các tùy chọn cài đặt, sau đó chọn 'Cài đặt' để bắt đầu cài đặt.

hình ảnh4.png

Quá trình cài đặt sẽ tiếp tục.

hình ảnh8.png

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy nhấp vào Kết thúc để thoát khỏi quá trình cài đặt và khởi chạy Visual Studio Code (theo mặc định).

hình ảnh13.png

Mã VS được cài đặt và khởi chạy trên máy tính.

Để biết thông tin hữu ích về cách cài đặt VS Code cho Windows, vui lòng xem bài viết, Visual Studio Code trên Windows, trên Trang web VS Code.

Cài đặt tiện ích mở rộng VEX, tiện ích mở rộng C/C++ và tiện ích mở rộng Python

Để phát triển phần mềm sử dụng nền tảng VEX trong VS Code, chúng ta cần cài đặt VEX Extension, hỗ trợ ngôn ngữ lập trình C/C++ và Python. Để bật Intellisense/Linting cho cả C/C++ và Python, cần phải cài đặt Tiện ích mở rộng C/C++ và Tiện ích mở rộng Python. Tiện ích mở rộng mã VEX VS sẽ tự động thiết lập các dự án VEX để hoạt động với các tiện ích mở rộng này.

hình ảnh19.png

Chọn biểu tượng Tiện ích mở rộng trong Thanh hoạt động mã VS.

hình ảnh14.png

Nhập “VEX Robotics” vào Thanh tìm kiếm. Tiện ích mở rộng VEX Robotics sẽ xuất hiện trong Thanh bên bên dưới. Chọn nút Cài đặt bên cạnh VEX Robotics Extension để bắt đầu cài đặt. Đợi quá trình cài đặt kết thúc.

hình ảnh18.png

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, nút Cài đặt sẽ được thay thế bằng nút Quản lý thiết bị, cả Tiện ích mở rộng VEX Robotics và Tiện ích mở rộng phản hồi VEX Robotics sẽ được cài đặt và biểu tượng VEX sẽ xuất hiện trong Thanh hoạt động mã VS.

hình ảnh16.png

Nhập “C/C++” vào Thanh tìm kiếm. Tiện ích mở rộng Microsoft C/C++ sẽ xuất hiện trong Thanh bên bên dưới. Chọn nút Cài đặt bên cạnh Tiện ích mở rộng C/C++ của Microsoft để bắt đầu cài đặt. Đợi quá trình cài đặt kết thúc.

hình ảnh1.png

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, nút Cài đặt sẽ được thay thế bằng nút Quản lý Gear.

hình ảnh10.png

Nhập “Python” vào Thanh tìm kiếm. Tiện ích mở rộng Microsoft Python sẽ xuất hiện trong Thanh bên bên dưới. Chọn nút Cài đặt bên cạnh Tiện ích mở rộng Python của Microsoft để bắt đầu cài đặt. Đợi quá trình cài đặt kết thúc.

hình ảnh15.png

Sau khi cài đặt hoàn tất, nút Cài đặt sẽ được thay thế bằng nút Quản lý Gear

Tiện ích mở rộng VEX, Tiện ích mở rộng phản hồi Robotics VEX, Tiện ích mở rộng C/C++ và Tiện ích mở rộng Python đã được cài đặt và có thể được tìm thấy trong danh mục 'CÀI ĐẶT' trong Thanh bên. Để biết thông tin hữu ích về cách tìm, cài đặt và quản lý các tiện ích mở rộng VS Code từ Visual Studio Code Marketplace, , vui lòng xem bài viết này trên Trang web VS Code.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: