Sử dụng Bảng xếp hạng VEX V5

Bảng xếp hạng VEX V5 là một công cụ thú vị và tương tác có thể được sử dụng để hiển thị và ghi lại kết quả hoạt động của học sinh trong Phòng thí nghiệm STEM, giúp học sinh gắn kết với nhau.

Ảnh chụp màn hình

Sử dụng Bảng xếp hạng VEX V5 với Lớp học của bạn

Phòng thí nghiệm STEM VEX V5 tập trung vào các thách thức Suy nghĩ lại. Các thử thách thúc đẩy sự hợp tác và thúc đẩy sinh viên một cách tự nhiên để cải thiện rô-bốt, chiến lược và mã của họ. Bảng xếp hạng VEX V5 được thiết kế để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho những thách thức này bằng cách cung cấp một công cụ tương tác để các nhà giáo dục sử dụng để trình bày và ghi lại dữ liệu thử thách.

Hiển thị bảng xếp hạng trong suốt thử thách của bạn để hiển thị điểm số và thứ hạng của đội, giúp học sinh dễ dàng hình dung thành tích tổng thể của nhóm trong suốt thử thách.

Ảnh chụp màn hình


Tùy chỉnh Bảng xếp hạng cho thử thách của bạn

Các bước bên dưới phác thảo cách thêm thông tin và tùy chỉnh bảng xếp hạng cho thử thách lớp học của bạn.

Truy cập Bảng xếp hạng VEX V5

Ảnh chụp màn hình

Để truy cập Bảng xếp hạng VEX V5, hãy truy cập https://education.vex.com/leaderboard/. Sau đó chọn Bảng xếp hạng V5. 

Đặt tên cho bảng xếp hạng của bạn

Ảnh chụp màn hình

Văn bản tên bảng xếp hạng có thể chỉnh sửa được.

Đổi tên bảng xếp hạng bằng cách chọn “Tên bảng xếp hạng” và chỉnh sửa văn bản.

Chọn bất kỳ vị trí nào bên ngoài văn bản tên hoặc chọn "Enter" sau khi hoàn tất.

Cột Điểm Nhãn

Ảnh chụp màn hình

Văn bản cột điểm có thể chỉnh sửa được.

Đổi tên các cột bằng cách chọn tiêu đề và chỉnh sửa văn bản.

Chọn bất kỳ vị trí nào bên ngoài văn bản hoặc chọn "Enter" sau khi hoàn tất.

Ảnh chụp màn hình

Chọn biểu tượng “+” hoặc “-” để thêm hoặc xóa cột điểm.

Thêm tên nhóm

Ảnh chụp màn hình

Chọn một đội ở cột Tên đội để nhập tên đội vào bảng xếp hạng.

Ảnh chụp màn hình

Thêm nhiều đội hơn bằng cách chọn nút “Thêm đội”.  

Ảnh chụp màn hình

Xóa đội bằng cách chọn biểu tượng thùng rác.

Ảnh chụp màn hình

Sau khi đã thêm tất cả các đội tham gia và cột điểm, bạn đã sẵn sàng bắt đầu thử thách trong lớp.


Thực hiện Thử thách trong lớp học với Bảng xếp hạng VEX V5

Bảng xếp hạng giúp bạn dễ dàng thực hiện thử thách trong lớp. Giao diện có thể truy cập cho phép bạn hiển thị thời gian cho tất cả học sinh thi đấu cũng như điểm đầu vào và xem cập nhật thứ hạng của đội theo thời gian thực khi thử thách diễn ra.

Giữ thời gian cho những thử thách

Ảnh chụp màn hình

Chọn “Bắt đầu” để bắt đầu tính giờ trên bảng xếp hạng.

Ảnh chụp màn hình

Chọn “Dừng” để kết thúc lượt chạy thử thách và dừng đồng hồ bấm giờ.

Ảnh chụp màn hình

Chọn “Đặt lại” để đặt đồng hồ về 0 cho lần chạy thử thách tiếp theo.

Xem Điểm và Xếp hạng Đội trong thời gian thực

Ảnh chụp màn hình

Cộng điểm của đội bằng cách chọn điểm ở cột điểm, sau đó cộng điểm. Điểm có thể được thay đổi hoặc ghi đè bất cứ lúc nào.

Ảnh chụp màn hình

Điểm cho nhiều lần chạy được tự động tính tổng cho mỗi đội và xuất hiện trong cột "Tổng điểm".  

Ảnh chụp màn hình

Khi điểm số được cộng vào, các đội sẽ tự động được sắp xếp theo thứ hạng từ điểm cao nhất đến thấp nhất. Nếu hai đội có cùng số điểm thì sẽ cùng hạng.

Ghi lại và tôn vinh thành tích của học sinh

Ảnh chụp màn hình

Chọn “In bảng xếp hạng” để in hoặc lưu toàn bộ bảng xếp hạng dưới dạng PDF.

Ảnh chụp màn hình

Tệp PDF sẽ hiển thị tên đội cũng như điểm số.

Ảnh chụp màn hình

Chọn biểu tượng máy in để in hoặc lưu chứng chỉ nhóm cá nhân dưới dạng PDF.

Ảnh chụp màn hình

Giấy chứng nhận sẽ bao gồm tên thử thách, tên đội, thứ hạng của đội và tổng số điểm của đội.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: