Sử dụng Công cụ ghim VEX với VEX IQ

Công cụ ghim VEX giúp dễ dàng tháo rời các mảnh trong hệ thống xây dựng VEX IQ. Công cụ Pin có một số tính năng có thể được sử dụng để tháo lắp dễ dàng: Bộ kéo, Bộ đẩy và Cần gạt.

Pin_Tool_1.png

Có thể sử dụng Bộ kéo bằng cách đặt dụng cụ lên trên chốt không mong muốn, bóp tay cầm và kéo chốt ra.

Pin_Tool_Puller.png

Mỗi tay cầm cũng được thiết kế để sử dụng cho việc tháo gỡ. Một bên được thiết kế để đẩy các chốt ra.

Pin_Tool_Pusher.png

Phía bên kia kết hợp Đòn bẩy, có thể được sử dụng để cạy hai dầm ra xa nhau.

Pin_Tool_Lever.png

Xem hoạt động của Công cụ Ghim để biết từng tính năng hoạt động như thế nào.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: