VEX 123 Göz Sensörünün VEXcode 123 ile Kodlanması

123 Robot, Göz Sensörü de dahil olmak üzere birçok sensör içerir. 123 Robotundaki Göz Sensörü VEXcode 123 kullanılarak kodlanabilir.

VEXcode 123.png


123 Robotundaki Göz Sensörü

göz sensörü-belirtme çizgisi.png

123 Robotun ön tarafında, bir nesnenin mevcut olup olmadığını ve rengi (kırmızı, yeşil veya mavi) algılayabilen bir Göz Sensörü bulunur.


Göz Sensörüyle Kullanılan VEXcode 123 Blokları

Nesne varlığı bloklarını algılama

Object_presence.png

[Şuraya kadar sür] ve <Found object> blokları, Göz Sensörünün bir nesneye yakın olup olmadığını bildirir.

<Detects color> blok

_Detects_color__block.png

<Detects color> bloğu, Göz Sensörünün belirtilen rengi algılayıp algılamadığını bildirir.

(Parlaklık) bloğu

_Brightness_of__block.png

(Parlaklığı) bloğu parlaklık düzeyini yüzde olarak bildirir. Bu, açık ve koyu nesneler ve ortamlar arasında ayrım yapmak için kullanılabilir.

(Ton) blok

_Hue_of__block.png

(Hue of) bloğu bir nesnenin renk tonu değerini bildirir. Bu, farklı nesnelerin renklerini belirlerken yararlı olabilir.

vex-gökkuşağı-daire-grafik_2.jpg

(Hue of) bloğu 0 - 359 derece arasında bir renk tonu değeri bildirir.


Göz Sensörünün Yaygın Kullanımları

123 Robotun Göz Sensörü birçok şekilde kullanılabilir. 123 Robot, doğru yerde olduğunda bir dizi davranışı başlatmak için Göz Sensörünü kullanabilir. Örneğin 123 Robot, duvar veya başka bir 123 Robot gibi bir nesnenin yakınında olduğunu algılayana kadar ileri gidebilir, ardından ona çarpmamak için geri dönebilir.

123 Robot, Göz Sensörünün mavi bir nesne tespit edip etmediğine bağlı olarak kararlar verebilmektedir. Bu, 123 Robot'un özel olarak renkli bir nesneye yaklaşmasını, sensörün yanından geçen nesnelerin rengini algılamasını veya bir renk algılandıktan sonra belirli bir davranışı gerçekleştirmesini istiyorsanız kullanışlıdır. Bu örnekte Göz Sensörü mavi bir nesne tespit ederse 123 Robot sağa dönecektir. Göz Sensörü mavi bir nesneyi değil algılarsa 123 Robot sola dönecektir.

123 Robot, Göz Sensörünün parlak veya karanlık bir nesne algılamasına bağlı olarak kararlar verebilmektedir. Bu örnekte Göz Sensörü parlak bir nesne algılarsa 123 Robot sağa dönecektir. Göz Sensörü parlak bir nesneyi değil algılarsa 123 Robot sola dönecektir.

Göz rengi.png

123 Robot ayrıca farklı nesnelerin renk tonu değerini de raporlayabilmektedir. Monitör Konsolu, (Ton) bloğu seçilip Çalışma Alanındaki Monitör Konsolu simgesine sürüklendiğinde renk tonu değerinin gerçek zamanlı olarak değiştiğini görmek için kullanılabilir.

VEXcode 123, değişken ve algılama değerlerinin izlenmesi hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın

green_robot_hue.png

Değer daha sonra renk tonu grafiğiyle karşılaştırılabilir.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: