การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดใน VEXcode VR บน Google Chrome

ใน VEXcode VR คุณอาจประสบปัญหากับ VR Robot หรือ Playground ไม่ตอบสนองตามที่คาดไว้ หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ในเบราว์เซอร์ Google Chrome คุณต้องเปิดการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์

การเปิดใช้งานการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ทำให้เบราว์เซอร์สามารถใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ของคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานที่เน้นกราฟิกได้ เนื่องจาก VEXcode VR Playgrounds เป็นแอปพลิเคชัน 3 มิติ การเร่งด้วยฮาร์ดแวร์จึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของ Playground

ปัญหาทั่วไปบางประการอาจเกิดขึ้นได้หากปิดการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • อัตราเฟรมที่ต่ำกว่า ซึ่งหมายความว่าหุ่นยนต์หรือ Playground อาจดูเหมือนกระตุกหรือกระโดดไปรอบๆ เนื่องจากเฟรมไม่สามารถตามความเร็วของหุ่นยนต์ที่กำลังเคลื่อนที่หรือพื้นหลังของ Playground ได้ 
  • Playground บางแห่งอาจแสดงพื้นหลังสีดำเมื่อเปิด สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเบราว์เซอร์ไม่สามารถเรนเดอร์กราฟิกได้
  • โปรเจ็กต์อาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้เนื่องจากข้อมูลเซ็นเซอร์ที่ส่งจาก Playground ไปยังโปรเจ็กต์ VEXcode VR เกิดความล่าช้า
  • ปากกาของ VR Robot อาจมีพฤติกรรมที่ไม่คาดคิด

Screen_Shot_2022-10-07_at_1.20.24_PM.png

การเปิดการเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์

Screen_Shot_2022-10-07_at_1.05.05_PM.png

เลือกจุดสามจุดที่มุมขวาบนของหน้าจอ

Screen_Shot_2022-10-07_at_1.05.57_PM.png

เลือก 'การตั้งค่า' จากด้านล่างของเมนูแบบเลื่อนลงนี้

Screen_Shot_2022-10-07_at_1.06.09_PM.png

ในเมนูการตั้งค่า เลือก 'ระบบ'

Screen_Shot_2022-10-07_at_1.07.39_PM.png

ตัวเลือกการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์จะปรากฏที่นี่ เลือกปุ่มสลับไปทางขวาเพื่อเปิดการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์

Screen_Shot_2022-10-07_at_1.07.42_PM.png

หลังจากเปิดการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์แล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้เปิด Chrome ใหม่ 

Screen_Shot_2022-10-07_at_1.06.28_PM.png

หลังจากเปิดใหม่ คุณจะเห็นว่ามีการตั้งปุ่มสลับการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ไว้เป็นเปิด

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: