กายวิภาคของกิจกรรม IQ

IQ_Anatomy.png

ห้องเรียน VEX IQ ของคุณคือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนและครูมีประสบการณ์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงผ่านช่องทางต่างๆ VEX IQ STEM Labs มอบหน่วยการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แก่ครูที่ออกแบบมาสำหรับการสอนทั้งชั้นเรียน ในขณะที่ VEX IQ Activities ขยายการเรียนรู้นั้นโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้าง IQ บิลด์ รหัส และชุดอุปกรณ์ของตนเอง กิจกรรม IQ ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับ STEM Labs และเป็นกิจกรรมแบบสแตนด์อโลน

สำรวจชุด VEX IQ

Scavenger_Hunt.png

กิจกรรม VEX IQ ช่วยให้นักเรียนได้สำรวจชุด VEX IQ และสื่อการสอนแบบรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็ก กิจกรรมบางกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ชื่อชิ้นส่วนและตำแหน่งที่อยู่ในชุดอุปกรณ์ กิจกรรมอื่นๆ ช่วยให้นักเรียนได้สำรวจว่าชิ้นส่วน IQ สามารถประกอบเป็นรูปทรงต่างๆ หรือเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายได้อย่างไร

ตัวอย่างกิจกรรม

สำรวจแนวคิดทางวิศวกรรมเพิ่มเติม

Build_a_Wagon.png

แนวคิดทางวิศวกรรมยังครอบคลุมอยู่ในกิจกรรม VEX IQ กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนได้สำรวจการสร้างหุ่นยนต์ด้วยสมองไอคิว การสร้างเครื่องจักรง่ายๆ หรือวิธีอื่นๆ ในการสำรวจความคิดสร้างสรรค์ในการก่อสร้าง

ตัวอย่างกิจกรรม

สำรวจแนวคิดการเขียนโค้ดเพิ่มเติม

Code_a_Code.png

มีกิจกรรม VEX IQ ที่ช่วยให้นักเรียนสำรวจแนวคิดการเขียนโค้ดเพิ่มเติมด้วยทั้ง Blocks และ Python การสำรวจกิจกรรมการเขียนโค้ดช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนโค้ดจาก STEM Labs หรือทำความเข้าใจแนวคิดการเขียนโค้ดใหม่ๆ

ตัวอย่างกิจกรรม

ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกเหนือ STEM Labs

IQ_Activities.png

กิจกรรม VEX IQ ทั้งหมดมีอยู่ที่ด้านบนของหน้า VEX IQ STEM Labs แต่ละกิจกรรมคือ Google เอกสาร 1 หน้า ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ หรือเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ในชั้นเรียนทุกประเภท กิจกรรมได้รับการอัปเดตและเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโปรดกลับมาตรวจสอบกิจกรรม IQ ใหม่ ๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา

กิจกรรม VEX IQ สามารถใช้ร่วมกับ STEM Labs ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะใช้ตามลำดับกับ STEM Lab ที่คุณกำลังสอน โปรดดูที่ Cumulative Pacing Guide และ 1:1 Pacing Guide

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: